Zoek in de site...

Informatie voor studenten van andere opleidingen

In de minorgids van de Faculteit der Letteren vind je welke cursussen open staan voor studenten van andere opleidingen. Kijk goed naar de ingangseisen van deze aanschuifminoren in zijn geheel en naar eventuele aanvullende eisen per cursus.

Soms is het ook mogelijk om een brugprogramma of pre-master te volgen ter voorbereiding op een aansluitende master. Kijk voor meer informatie hierover op de website.

Het is ook mogelijk om vanuit een andere onderwijsinstelling onderwijs binnen de RU te volgen. Je wordt dan ingeschreven als bijvakstudent. Zie voor meer informatie en de procedure de website.

Aan een deel van de cursussen van de Faculteit der Letteren kun je ook deelnemen als je niet staat ingeschreven als student. Je wordt dan ingeschreven als contractstudent. Kijk voor meer informatie over contractonderwijs op de website.

Heb je na het lezen van de informatie op de betreffende pagina’s nog vragen, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur.