Zoek in de site...

Studievereniging

GSV

De studententijd wordt zeer terecht de mooiste tijd van je leven genoemd. Naast een interessante studie is er namelijk tijd voor allerlei gezellige en enerverende activiteiten. Binnen de opleiding geschiedenis wordt hieraan invulling gegeven door de Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur (in de volksmond: GSV). De GSV is er voor elke geschiedenisstudent en organiseert activiteiten die de studie verlichten en het leven wat aangenamer maken. Hierbij kun je denken aan borrels, spelletjesavonden, films, lezingen en feesten. Bovendien organiseert de GSV jaarlijks reizen en weekendjes weg. De afgelopen jaren zijn we o.a. naar Egypte, Parijs, Spanje, Praag, Griekenland, Leningrad en Istanbul geweest. Ook zijn er bijvoorbeeld eerstejaarsactiviteiten, waar studenten elkaar en de GSV leren kennen. Daarnaast werkt de GSV samen met docenten aan de verbetering van het onderwijs, is er een jaarlijkse boekverkoop met korting en verschijnt er regelmatig een verenigingsblad, het HInT. De GSV is een levende vereniging die zich inzet voor de belangen van de Nijmeegse geschiedenisstudenten en voor hen allerlei activiteiten organiseert. Heb je vragen of wil je je actief inzetten in het verenigingsleven, dan zijn wij dagelijks tussen 12.30 en 13.30 uur bereikbaar op kamer 1.60a in het Erasmusgebouw achter het ESC, telefonisch op nummer 024 - 3612294 en per e-mail:Excalibur@let.ru.nl. Raadpleeg voor meer informatie onze site: http://www.gsvexcalibur.com/.

GSV (Historical Students Association)

The days at college are rightly called the most beautiful time of your life. Next to interesting studies, there is time for all kinds of lively and exciting activities. Within the study programme of History, this part is filled in by the ‘Geschiedenis Studenten Vereniging Excalibur’ (Historical Students Association Excalibur’, GSV in short. The GSV is an association for every history student and it organises activities which ease both the studies and life. There is a healthy mix of formal and more informal activities. For instance, the GSV organises readings, pub lectures and a congress, but also get-togethers, sports events and parties. Furthermore, the GSV organises annual travels and weekend getaways to, for instance, Istanbul, Prague, Belgrade and several other places. There are also activities for first year students, to get to know both each other and the organisation better. In addition, the GSV cooperates with teachers to improve the education, the GSV organises an annual book sale (with reductions) and it publishes is own association magazine: HInT. It is up to you whether you want to join the GSV; it offers you a lot of possibilities, but no activities are mandatory.

Do you have questions, or do you want to take part in an activity? We’re available on Monday, Wednesday and Friday between 12:30 and 13:30 in room 1.60a in the Erasmus building, behind the ESC, by phone on +3124-2612294 and by e-mail: excalibur@let.ru.nl. For more information, please contact our site: http://www.gsvexcalibur.com/.