Zoek in de site...

Overzicht programma

Studenten die in februari 2018 instromen in dit masterprogramma, beginnen met de colleges uit periode 3 en 4. In september 2018 volgen zij de colleges uit periode 1 en 2. In februari 2018 beginnen zij met het voorbereidingstraject op de masterscriptie.

Geschiedenis en Actualiteit kent een scriptietraject van een jaar. In het eerste semester (afhankelijk van het startmoment van de master ofwel in periode 1 & 2 ofwel in periode 3 & 4) schrijven studenten zich alleen in voor het voorbereidingstraject. In het daaropvolgende semester schrijven studenten zich in voor de Masterscriptie. Deelnemen aan de Masterscriptie kan alleen als de voorbereidingscursus met een voldoende is afgesloten.

Semester 1 is gelijk aan periode 1 en periode 2;
semester 2 is gelijk aan periode 3 en periode 4.

Cursusnaam Cursuscode EC 1 2 3 4
Concepten en Debatten LET-GESM4101 5 5
Bronnen en Methoden LET-GESM4102 5 5
Keuze uit onderzoekscolleges
Geschiedenis en Actualiteit
Keuze * 10 5 5
Geschiedenis op bestelling LET-GESM4103 10 5 5
Keuze uit projectcolleges 
Geschiedenis en Actualiteit
Keuze ** 10 5 5
Masterscriptie Geschiedenis en Actualiteit LET-GESM4100
LET-GESM4100VB 
(voorbereiding Masterscriptie)
20 5 5 5 5
Totaal 60 15 15 15 15

* Keuze Onderzoekscolleges:
LET-GESM4130 Onderzoekscollege: Kunst na de Holocaust: 'De Jood' op het toneel in naoorlogs Nederland
LET-GESM4131 Onderzoekscollege: Ceylon en de VOC. Leven onder koloniaal bewind in de 18de eeuw
LET-GESM4133 Onderzoekscollege: Betwiste natuur: 'groene' politiek in historisch perspectief

** Keuze Projectcolleges:
LET-GESM4152 Projectcollege: Hernen, leven op een vroegmodern kasteel
LET-GESM4154 Projectcollege: Big data: Historische levenslopen
LET-GESM4157 Projectcollege: Een gids over de zichtbare sporen van slavernij in de regio Arnhem/Nijmegen
LET-GESM4158 Projectcollege: Achter de Vaandels (Katholiek Documentatiecentrum)
LET-GESM4159 Projectcollege: Olympisch Studiecentrum

Desgewenst kan een projectcollege worden vervangen door een individuele stage. Studenten die dit wensen, zoeken op eigen initiatief een stageplek en bijhorend stageproject. Zij dienen vervolgens een stagevoorstel in bij de Examencommissie, dat vóór 15 december 2017 moet worden beoordeeld. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, krijgt de student een stagebegeleider toegewezen vanuit de opleiding. Voor meer informatie, neem contact op met de coördinator (d.raeymaekers@let.ru.nl).