Zoek in de site...

Overzicht programma

Master Oudheidstudies EC 1 2 3 4 Verzorgd door Opmerkingen
Algemeen (Verplicht voor alle studenten uit de master, één van de volgende cursussen)
Klassieke Traditie 1 (LET-GLTCOHS101) 10 5 5 Grieks, Latijn,
Klass. Archeologie
Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102) 5 5 Grieks, Latijn,
Klass. Archeologie
Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Programma Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde
Specialisatiecollege Griekse Taal en Letterkunde (LET-GLTCOHS103) 10 5 5 Grieks
Specialisatiecollege Latijnse Taal en Letterkunde (LET-GLTCOHS104) 10 5 5 Latijn

keuze-onderdelen*

*Klassieke Traditie 1 (LET-GLTCOHS101)
of - afhankelijk van eerdere keuze -
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102)
(periodeverdeling zie boven)

*Andere cursussen in  ‘Klassieke Cultuur';
*RU Masters Letterkunde en Taalkunde;
*Cursussen Grieks / Latijn aan zusterfaculteiten.

10

(5)

(5)

(5)

(5)

Varia

Masterscriptiecolloquium (LET-GLTCOHS105)

0 0

Masterscriptie Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde (LET-GLTCOHS105GL) [1]

20 10 10
Totaal 60 15 15 15 15

[1] Bij instap in februari worden keuze-onderdelen in het tweede semester gevolgd en de studielast van de scriptie verdeeld over vier perioden van 4 x 5 ects.