Zoek in de site...

Overzicht programma

Master Oudheidstudies EC 1 2 3 4 Verzorgd door Opmerkingen
Algemeen (Verplicht voor alle studenten uit de master, één van de volgende cursussen)
Klassieke Traditie 1 (LET-GLTCOHS101) 10 5 5 Grieks, Latijn,
Klassieke Archeologie
Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102) 5 5 Grieks, Latijn,
Klassieke Archeologie
Ook toegankelijk voor MA Letterkunde
Programma Klassieke Cultuur

Oude Geschiedenis:
Eternal Rome, Research Seminar: The Eternal Fall of Rome (LET-GESM4303)
of
Eternal Rome, Research Seminar: Ceremonies as Invented Tradition
 (LET-GESM4307)

10 5 5 Grieks
Specialisatiecollege Klassieke Archeologie (LET-GLTCOHS106), aangevuld met werkstuk (LET-GLTCOHS107) of veldwerkstage (LET-GLTCOHS108)
(zie hieronder)
5 + 5 aan-
vulling
5 Latijn

keuze-onderdelen*

*Klassieke Traditie 1 (LET-GLTCOHS101)
 of - afhankelijk van eerdere keuze - 
Klassieke Traditie 2 (LET-GLTCOHS102) (periodeverdeling zie boven);

10 (5) (5) (5) (5) Varia
*Onderzoekscollege Provinciaal-Romeinse Archeologie 1 (LET-GLTCOHS110); 5 5
*Onderzoekscollege Provinciaal-Romeinse Archeologie 2, Cultureel Vondstmateriaal in Context (LET-GLTCOHS111); 5 2,5 2,5
*Werkstuk aansluitend op Specialisatiecollege Klassieke archeologie (LET-GLTCOHS107); 5 5
*Veldwerkstage Klassieke archeologie (Master) (LET-GLTCOHS108); 5
*andere cursussen in ‘Griekse en Latijnse Taal- en Letterkunde';
*RU Masters Letterkunde, Taalkunde, Geschiedenis en Kunst- en Cultuurwetenschappen.
Masterscriptiecolloquium (LET-GLTCOHS105) 0 0
Masterscriptie Klassieke Cultuur (LET-GLTCOHS105KC) [1] 20 10 10
Totaal 60 15 15 15 15

[1] Bij instap in februari worden keuze-onderdelen in het tweede semester gevolgd en de studielast van de scriptie verdeeld over vier perioden van 4 x 5 ects.