Zoek in de site...

Premasters

Premaster 2017-2018 voor de masterspecialisatie Taal- en Spraakpathologie, vooropleiding HBO-logopedie:

Code Cursusnaam ECTS Periode
LET-TWB249 Taalontwikkelingsstoornissen 5 1
LET-TWB244 Psycholinguïstiek 5 1-2
LET-TWB135 Taalanalyse 5 1-2
LET-TWB129 Fonetiek 5 1-2
LET-TWB322 Afasie 5 1-2
LET-TWB201A Statistiek 2 5 2
LET-TWB208 Statistiek 3 5 3
LET-TWB321 Neurolinguïstiek 5 3
LET-TWB323 Akoestische fonetiek 5 3-4
LET-TWB133 Van woord tot zin 5 3-4
LET-TWB130 Spraakstoornissen 5 4
LET-TWB300A Bachelorwerkstuk voor TSP 5 4