Zoek in de site...

De plaats van de minoren

Als je in september 2014 of daarna bent begonnen aan een bacheloropleiding binnen de Faculteit der Letteren is de bacheloropleiding als volgt ingericht:
iedere bacheloropleiding omvat 180 ec, waarvan er 135 worden besteed aan de major (het ‘hoofdvak'), 30 aan minoren en 15 aan het core curriculum Geesteswetenschappen (GW).

Voor de minoren is door de bacheloropleidingen op verschillende plaatsen binnen het programma ruimte gemaakt. Bij de ene opleiding volg je een minor bijvoorbeeld in het tweede semester van je tweede jaar en het eerste semester van je derde jaar, bij de andere opleiding zijn de minoren bijvoorbeeld allebei in het eerste semester van het derde jaar opgenomen. Meer informatie over het programma en de plaats van de minoren daarbinnen is te vinden in de studiegids van je eigen opleiding.