Zoek in de site...

De regels m.b.t. minoren

Hieronder vind je de regels met betrekking tot de minoren op een rij:
• Je kiest twee minoren van elk 15 ec of één minor van 30 ec uit het aanbod in de minorgids (zie de overgangsregeling als je in september 2013 of eerder begonnen bent).
• Voor minoren is in het studieprogramma bij elke opleiding ruimte ingepland in het programma. Zie voor de programmering de studiegids van je eigen opleiding.
• De keuze van de minoren uit het aanbod is geheel vrij, met het voorbehoud dat je moet voldoen aan eventuele ingangseisen op minor- en cursusniveau.
• Je mag één vrije minor samenstellen (als je in september 2013 of eerder aan de bachelor bent begonnen mag je twee vrije minoren kiezen). Een vrije minor moet worden goedgekeurd door de examencommissie.
• Je mag maximaal 15 ec aan propedeusecursussen kiezen bij de invulling van je minorruimte.
• Een minor die buiten de Faculteit der Letteren of de FFTR wordt gevolgd, geldt als vrije minor.
• Het is toegestaan meerdere minoren in het buitenland te volgen. Deze zogenaamde buitenlandminoren tellen niet als vrije minor.
• Facultaire minoren starten alleen als meer dan vijf studenten zich aanmelden. Minorcursussen waarvoor minder dan vijf studenten hebben ingeschreven, worden omgezet in begeleide zelfstudie.
• Je schrijft je zowel in voor een minor als totaalpakket als voor de afzonderlijke cursussen. De inschrijving voor minoren vindt tegelijk plaats met de inschrijving voor cursussen.