Zoek in de site...

Aanspreekpunt

Op deze pagina worden een aantal belangrijke aanspreekpunten, instanties en personen vermeld die voor studenten van belang kunnen zijn.

1. Onderwijsinstituut Biowetenschappen (IOBW)

Onderwijsdirecteur Prof. dr. Gert Jan Veenstra
Opleidingscoördinator Bachelor Biologie Dr. Laura van Niftrik
Opleidingscoördinator Bachelor Biologie Dr. Sharon Kolk
Opleidingscoördinator Master Biology Dr. Erik Visser
Opleidingscoördinator Master Medical Biology Prof. dr. Michiel Vermeulen
Onderwijscoördinator Biowetenschappen Drs. Janine Gossen
Studentassessor Wytske Hepkema

2. Examencommissie

Voorzitter: Dr. Rob Lenders
Ambtelijk secretaris:

Mw. Marlie Becks
Mw. Yella Kleijnen

Leden:

Dr. Janny Peters
Dr. Hendrik Marks
Dr. Heidi Huber
Dr. Cornelia Welte
Dr. Arjan de Brouwer
Dr. Eelke Jongejans
Dr. Erik Storkebaum 
Prof. dr. Lettie Lubsen (extern lid)

De examencommissie vergadert in principe een keer per maand. Verzoeken en vragen voor de examencommissie dienen uiterlijk 4 werkdagen voor de vergadering gestuurd te zijn naar: examoffice@science.ru.nl.

Vergaderdata examencomm. 2017-2018 studiegids (doc, 37 kB)

3. Opleidingscommissie

Voorzitter: Dr. Ivo Rieu
Secretaris: Drs. Janine Gossen
Docentleden:

Prof. Dr. Huub op den Camp
Dr. Colin Logie
Dr. Wilco Verberk
Dr. Sarian Kosten
Dr. Bernhard Englitz

Studentleden:

Daan Rutten
Celine Borst
Tim te Morsche
Jeron Venhuizen
Marina Bool
Eline Koelman

Heb jij vragen of opmerkingen die te maken hebben met de opleidingen en die niet te maken hebben met tentamens of examens (daarvoor is de examencommissie), neem dan contact op via olc-biowetenschappen@science.ru.nl

4. Studieadviseurs

Voor je vragen over je opleiding en alles wat daarmee te maken heeft in de breedste zin van het woord kun je contact opnemen met je studieadviseur

Voor vragen rondom je bacheloropleiding:

Voor vragen rondom je masteropleiding:

Als je een afspraak wilt maken met een studieadviseur, kan dat via de Student Service Desk of via de Youcanbook.me-pagina's van de studie-adviseurs.

5. Tutoren

Er zijn twee tutoren bij wie je terecht kunt voor inhoudelijke begeleiding op het gebied van Natuurkunde, Wiskunde en Statistiek.