Zoek in de site...

Portfolio

Alle studenten aan de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica houden in een of andere vorm een portfolio bij waarin onder meer bepaalde practicumverslagen, presentaties en werkstukken worden opgeslagen, maar ook reflecties op je opleiding, studieplanning en aparte portfolio-opdrachten.
De portfolio-opdrachten helpen je bewust te worden van de te maken keuzes in je opleiding en je persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast zullen de opdrachten je laten kijken naar wat er op de arbeidsmarkt mogelijk is.


Wat is een portfolio?

Een portfolio is van oorsprong een grote map waarin kunstenaars hun werk meenamen naar potentiële klanten of weldoeners, een echte demonstratiemap dus. Tegenwoordig werken veel meer mensen met een portfolio en ook bij veel opleidingen wordt een virtueel portfolio gebruikt om opdrachten en werkstukken te verzamelen.
Aan de Faculteit NWI in Nijmegen wordt een zogenaamd 'ontwikkel-portfolio' bijgehouden. De cursus waarin het bachelor portfolio is ingebed, Bachelor Portfolio Biowetenschappen, loopt gedurende de gehele Bachelorperiode en is verplicht voor alle studenten. Bij het maken van je portfolio word je ondersteund en geëvalueerd en uiteindelijk beoordeeld door je portfoliobegeleider. In het eerste jaar zullen opdrachten uit het portfolio aan de basis liggen van de twee studievoortgangsgesprekken die je met de bachelorstudieadviseurs zult voeren. Tijdens het tweede en derde jaar wordt je een portfoliobegeleider toegewezen, dit is de docent die ook je bacheloressay heeft begeleid.

Waarom een portfolio?

De opleiding en docenten vragen veel van je, net als straks 'de maatschappij' na je afstuderen. De academische vaardigheden die horen bij onze Bachelor- en Masterdiploma's zul je gedurende je opleiding moeten ontwikkelen en gebruiken. Daarnaast is het belangrijk een beeld te hebben van wat je na je bachelor van plan bent te gaan doen en hier tijdens je studie naar toe te werken. Studenten die daar geen enkel idee van hebben vallen eerder uit, door gebrek aan motivatie, zo blijkt. Het portfolio is de plaats om dit soort voornemens en overwegingen expliciet te maken. Tegelijkertijd is het portfolio een informatiebron ten behoeve van je studievoortgangsgesprekken met studieadviseurs en evaluatie en beoordelingsgesprek met je portfoliobegeleider. Je kunt in je portfolio laten zien hoe ver je bent gevorderd in je studie, welke leerroute je daarvoor hebt gevolgd en hoe je verder denkt te gaan. Het portfolio geeft je als student een goed overzicht van wat je kunt en wat je bijleert in de loop van je opleiding - je competenties. Maar het geeft ook inzicht aan de groep docenten van je opleiding en uiteindelijk ook aan een toekomstig werkgever. Dat gaat dus verder dan je cijferlijst en je diploma, want daarop staat enkel welke tentamens je hebt gehaald en welke stof je in principe beheerst, maar niet waar je nog meer toe in staat bent.

Werkwijze

De student houdt gedurende de gehele Bachelor een persoonlijk, digitaal portfolio bij, aan de hand van aangeleverde opdrachten en gesprekken. Na 3 jaar is je portfolio compleet. Opdrachten omvatten onder meer:

In het eerste jaar (B1_S1 & B1_S2)

 • Introductie opdracht "Wie ben ik'.
 • Een eerste ‘sterkte/zwakte-analyse'.
 • Een beschouwing van de eerste en tweede helft van het eerste jaar.
 • Een zelfevaluatie.
 • Studieresultaatoverzichten.
  Het makkelijkst in te vullen onderdeel van je portfolio. De eerste drie kwartalen ziet het er voor iedereen hetzelfde uit, maar in het vierde kwartaal kan het gaan verschillen omdat je de keuze hebt gemaakt voor het algemeen biologische of medische biologische traject. In de differentiatiefase kies je voor het grootste gedeelte je eigen keuzepakket.
 • Materialen.

Je portfolio bevat origineel, eigen werk. In het eerste jaar upload je een aantal practicumverslagen. Voor de verslaglegging volg je de richtlijnen van de opleiding en conformeer je je aan een voorgeschreven format dat te vinden is in de studiegids.

In het tweede jaar (B2)

 • Wie ben ik als bioloog?
  Alvorens een begin te maken met het schrijven van het essay wordt de opdracht "Wie ben ik als Bioloog?" ingeleverd met een eerste opzet van het te schrijven essay.
 • Planning differentiatiefase.
  Hierin geef je aan wat je van plan bent in de differentiatiefase te gaan doen. Welke cursussen, bachelor specialisatie en/of minor.
 • Het Bacheloressay.
  Halverwege de Bachelorfase, op het einde van de algemene fase, schrijf je een essay, dat het karakter heeft van een scriptie/overzichtsartikel (‘review'). Het Bacheloressay volgt op de practicumverslagen die je hebt geschreven in de propedeuse en het eerste kwartaal van het tweede jaar en daarmee sluit je de algemene fase af.
 • Een aangepaste sterkte/zwakte analyse. Je bent een jaar verder en vertelt over wat er is veranderd in dat jaar.
 • Reflectie op een casus tijdens het schrijven van je bacheloressay.

In het derde jaar (B3)

 • Motivatiebrief bachelorstage.
 • Bachelorstageverslag
 • Vooruitblik.
  Wat is je planning voor na de bachelor?
 • Aangepaste sterkte/zwakte analyse. Je sluit je bachelor af, waarmee kun je je profileren? Met welke zwaktes moet je rekening houden?
 • Reflectie op de gang van zaken tijdens je Bachelorstage.

Je gaat drie maanden stage lopen in het derde jaar. Het is de eerste kennismaking met het doen van wetenschappelijk onderzoek. Onder begeleiding van een staflid of promovendus ga je een vraagstelling experimenteel onderzoeken en erover rapporteren. Uiteindelijk verwerk je jouw onderzoek in een Bachelorstageverslag, je Bachelor thesis. Hiermee rond je de differentiatiefase af en kun je aan een Masteropleiding beginnen.

Beoordeling

B1_S1, B1_S2 opdrachten dienen als basis voor gesprekken met de studieadviseurs, zij controleren enkel op volledigheid van het portfolio en geven dit door aan de docent van de cursus Vaardigheden en Symposium. Mochten de portfolio opdrachten niet allemaal gemaakt zijn zal voor deze cursus geen resultaat genoteerd worden.
B2 opdrachten worden afgerond door een met de portfoliobegeleider gevoerd gesprek en een door die persoon ingevuld evaluatieformulier.
B3 opdrachten worden afgerond door een met de portfoliobegeleider gevoerd gesprek en een door die persoon ingevuld beoordelingsformulier.
Alle formulieren worden gescand en geüpload in het portfolio. Na afloop van het B3 portfoliogesprek lever je het ondertekende beoordelingsformulier via e-mail in bij de portfoliocoördinator (Drs. Jeroen Kassenberg; j.kassenberg@science.ru.nl) en zorg je dat je in Osiris ingeschreven staat voor het tentamen van de cursus Bachelor Portfolio Biowetenschappen (NWI-BB076B). De portfoliocoördinator zorgt er voor dat je beoordeling in Osiris wordt ingevoerd. Het evaluatieformulier B2 en het beoordelingsformulier B3 vind je hier.

- voor de cursusinformatie in de studiegids, klik hier