Zoek in de site...

Afstuderen

Bachelor examen

Er vinden twee bachelor diploma-uitreikingen per jaar plaats. De actuele uitreikingsdata en tijden vindt men op intranet. Ook hiervoor krijgen alle examinandi een persoonlijke uitnodiging.

Voor de procedure rond de aanvraag van een examen kan men terecht op intranet.