Zoek in de site...

Programma B3

Programma 3e jaars Biologie

In onderstaande tabel zie je het actuele studieprogramma van het derde studiejaar. De 6 EC cursussen zijn altijd geroosterd op maandag-dinsdag of op donderdag-vrijdag, 3 EC cursussen zijn geroosterd op woensdag.  Je kiest in ieder tijdslot 1 cursus. Tussen haakjes is de studielast (EC) van iedere cursus vermeld.
Het Bachelor Portfolio start al aan het begin van de studie; in kwartaal 12 wordt het portfolio uiteindelijk nog afgetekend.

* Genomics for Health and Environment betreft een 12 EC cursus in kwartaal 9 op twee weekdelen
* Translational Neuroscience betreft een 12 EC cursus, start in kwartaal 9 en loopt door in kwartaal 10, er is een selectieprocedure, zie studiegids