Zoek in de site...

Belangrijke instanties en personen

Op deze pagina worden een aantal belangrijke aanspreekpunten, instanties en personen vermeld die voor studenten van belang kunnen zijn.

Er worden hierin een aantal telefoonnummers genoemd. Meestal zien ze er zo uit: (36)12345. De betekenis hiervan is de volgende. Wil men dit toestel bellen vanaf een ander toestel binnen de universiteit dan kan men volstaan met het 5-cijferige nummer 12345. Belt men van buiten de universiteit, maar wel vanuit Nijmegen, dan moet het 7-cijferige nummer worden gedraaid, dus met 36 ervoor. Van buiten Nijmegen moet ook nog het kengetal van Nijmegen ervoor worden gezet. Het kengetal is 024.

De gegevens hierna hebben betrekking op het Onderwijsinstituut en de opleidingen Informatica en Informatiekunde. Meer algemene gegevens met betrekking tot de faculteit of universiteit zijn te vinden in de facultaire gids.


1. Onderwijsinstituut Informatica en Informatiekunde (OII)

Onderwijsdirecteur: Prof.dr. Tom Heskes
Opleidingscoördinator Informatica, bachelor: Dr. Peter Achten
Opleidingscoördinator Informatica, master Dr. Erik Poll
Opleidingscoördinator Informatiekunde Dr. Eelco Herder
Onderwijscoördinator Informatica en Informatiekunde: Mw.drs. Vera Kamphuis
Studentassessor Informatica: Wietse Kuipers
Studentassessor Informatiekunde: Robert Hissink Muller

e-mail adres secretaris: v.kamphuis@cs.ru.nl
e-mail adres assessoren: assessor@cs.ru.nl


2. Examencommissie Informatica en Informatiekunde

Voorzitter: Prof.dr. Rinus Plasmejier
Ambtelijk secretaris: Mw. Marlie Becks
Mw. Yella Kleijnen
Leden: Dr. Patrick van Bommel
Dr. Sjaak Smetsers

e-mail adres ambtelijk secretaris: fnwi.examcies@science.ru.nl .


3. Opleidingscommissie Informatica en Informatiekunde

Voorzitter: Dr. Freek Wiedijk
Vicevoorzitter: Lennart Jansen
Secretaris: Nicole Messink
Docentleden: Prof. Dr. Lejla Batina
Dr. Ir. Tom Claassen
Dr. Engelbert Hubbers
Dr. Aleks Kissinger
Dr. Jurriaan Rot
Studentleden: Willem Boumans
Bauke Brenninkmeijer
Ellen Gunnarsdóttir
Bas Hofmans
Nienke Wessel


4. PR commissie Informatica en Informatiekunde

Voorzitter: Dr. Erik Poll
Secretaris: Mw. Anja Rozendaal
Leden: Prof.dr. Tom Heskes
Dr. Pieter Koopman
Stijn Meijer (studentlid)
Ties Robroek (studentlid)

E-mail adres PR-commissie: A.Rozendaal@science.ru.nl


5. Studieadviseurs en tutor Informatica en Informatiekunde

De volgende studieadviseurs zijn werkzaam voor de bachelor Informatica en master Informatica en Informatiekunde.

Dr. Perry Groot 
tel. (36)52037
e-mail: Perry.Groot@science.ru.nl

Drs. Bram Arens
tel. (36)52640
e-mail: B.Arens@science.ru.nl

Magda Bank
tel. (36)52029

e-mail: M.Bank@science.ru.nl

Lianne Dirven
tel. (36)52071
e-mail: L.Dirven@science.ru.nl

De taken zijn als volgt verdeeld:

 • Bachelor Informatica:
  • 1e jaars: Magda Bank
  • 2e jaars : Perry Groot en Magda Bank
  • 3e jaars : Bram Arens
  • ouderejaars bachelorstudenten: Magda Bank, Perry Groot of Bram Arens
 • Dubbele bachelor Wiskunde-Informatica:
  • 1e jaars : Lianne Dirven
  • 2e jaars en ouder : Bram Arens
 • Master en pre-master Informatica en Informatiekunde: Perry Groot

Informatica heeft ook een tutor voor extra begeleiding in het eerste jaar.

Tot slot zijn er binnen de bacheloropleiding (en met name bij de begeleiding van eerstejaars studenten) ook nog docentmentoren actief; hun namen vind je hier.


6. Coördinator Internationalisering 

Voor meer informatie over studeren in het buitenland, zie de webpagina van International Office of neem contact op met Réka Kedves (r.kedves@science.ru.nl).

7. Algemene studie-informatie

Extra informatie over facultair cursusaanbod, algemene informatie mbt. FNWI en universitaire voorzieningen en facilititeiten e.d. kun je vinden op de algemene startpagina van de studiegids.