Zoek in de site...

Overgangsregelingen voor het derde jaar

Onder invloed van de curriculumherziening van 2017 heeft het derde jaar van cohort 2015 een wijziging ondergaan ten opzichte van het programma van het voorgaande jaren. De cursussen uit de Cyber Security track zijn verschoven van het najaar naar het voorjaar (zie linkerkolom). De ontstane ruimte in het najaar behoort tot de vrije ruimte. Er zijn geen cursussen verdwenen.

De bijbehorende overgangsregelingen voor studenten die in 2014 zijn begonnen en die achterstand hebben opgelopen in hun programma staan in de rechterkolom. Als je door de verschuiving van kwartaal in de problemen komt met je planning, neem dan contact op met je studieadviseur.

Wijziging in het derde jaar Overgangsregeling
De cursus NWI-IBC037 Law for Computer Scientists (3 EC) is verschoven van kwartaal 1 naar kwartaal 4. De ontstane ruimte in het najaar behoort tot de vrije keuze. Geen.
De cursus NWI-IBC038 Privacy and Identity (3 EC) is verschoven van kwartaal 2 naar kwartaal 3. De ontstane ruimte in het najaar behoort tot de vrije keuze. Geen.
NB: de cursus wordt in 2017 gevolgd door cohort 2015 (in het derde jaar) en cohort 2016 (in het tweede jaar).