Zoek in de site...

Programma B3 (Cohort 2015, derde jaar)

In het tweede en derde jaar is er sprake van keuze tussen de specialisatietracks Software and Data Science (voorheen Computing) en Cyber Security. Het is de bedoeling dat je één van beide specialisatietracks kiest en alle cursussen uit deze track afrondt. Een aantal cursussen maakt deel uit van beide specialisaties.

Hierna staat het derde jaar voor cohort 2015, zoals dat in studiejaar 2017-2018 is geïmplementeerd. Er zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het beoogde programma van vorig jaar.

  • Het eerste semester is vrijwel in zijn geheel gereserveerd voor de minor en vrije keuze, zodat studenten die naar het buitenland willen gaan, hiervan gebruik kunnen maken. De cursus Onderzoeksmethoden kan in dat geval worden vervangen door een equivalente cursus gedaan in het buitenland, of alsnog in het vierde kwartaal worden afgerond.
  • Door de curriculumwijziging van 2017 zijn enkele Security cursussen naar het voorjaar verplaatst. Dit leidt eenmalig voor het derde jaar van de specialisatietrack Cyber Security tot een iets zwaardere belasting in het tweede semester. Om de studielast beter te spreiden, wordt studenten Cyber Security aangeraden in het najaar al voorbereidingen te treffen voor de Bachelorscriptie of te werken aan de afronding van het portfolio voor de cursus Reflectie en Beroepsoriëntatie.

In de schema's hierna staat precies aangegeven wat het programma per specialisatie is dat je dit jaar kunt volgen. Een overzicht van het volledige curriculum voor cohort 2015 (eerste, tweede en derde jaar), uitgespecificeerd naar specialisatie, vind je hier.

N.B. Als je in 2015 of eerder met de opleiding Informatica bent begonnen en achterstand hebt opgelopen ten opzichte van jouw derde jaar, kijk dan bij de Overgangsregelingen om te zien welke wijzigingen voor jou van belang kunnen zijn. Overleg je programma met je studieadviseur.

1e Semester: Gemeenschappelijk programma (24 EC)
Kwartaal 1
Kwartaal 2
NWI-IBI007  Onderzoeksmethoden*
(3 EC)
Minorruimte (15 EC)
Vrije keuzeruimte (6 EC)
Specialisatietrack: Software and Data Science (6 EC)
Vrije keuzeruimte (6 EC)
Specialisatietrack: Cyber Security (6 EC)
Voor de specialisatie Cyber Security is er geen cursusaanbod in het eerste semester. Om de studielast beter te spreiden, kunnen studenten in het najaar voorbereidingen treffen voor de Bachelorscriptie of werken aan de afronding van het portfolio voor de cursus Reflectie en Beroepsoriëntatie.

------

2e Semester: Gemeenschappelijk programma ( 24 EC)
Kwartaal 3
Kwartaal 4
NWI-I00036  ICT en Samenleving**
(3 EC)
NWI-IBI010  Reflectie en Beroepsoriëntatie***
 (3 EC) (aftekenen portfolio)
NWI-IBI001  Software Engineering
(6 EC)
NWI-IBC033  Bachelorscriptie***
(12 EC)
Specialisatietrack: Software and Data Science (6 EC)
NWI-IBC036  Big Data
(6 EC)
Specialisatietrack: Cyber Security  (12 EC)
NWI-IBC038 Privacy and Identity
(3 EC)
NWI-IBC037  Law for Computing Scientists 
(3 EC)
NWI-IBC039 Organizing Cyber Security
(6 EC)

* Let op: De cursus NWI-IBI007 Onderzoeksmethoden wordt in 2017-2018 twee maal gegeven. Derdejaars studenten jaar doen de cursus in kwartaal 1, ter voorbereiding op de scriptie. De cursus in het vierde kwartaal is bedoeld voor studenten in het tweede jaar.

** De cursus ICT en Samenleving wordt in 2017 gevolgd door derdejaars studenten, en tweedejaars studenten van de specialisatietrack Cyber Security.

*** Om de studielast beter te spreiden, wordt studenten Cyber Security aangeraden in het najaar al voorbereidingen te treffen voor de Bachelorscriptie of te werken aan de afronding van het portfolio voor de cursus Reflectie en Beroepsoriëntatie.