Zoek in de site...

Overgangsregelingen voor het eerste jaar

Voor het eerste jaar (cohort 2017, studiejaar 2017-2018) heeft het curriculum de volgende wijzigingen ondergaan (zie linkerkolom). De bijbehorende overgangsregelingen voor studenten die in 2016 zijn begonnen en die achterstand  hebben opgelopen in hun programma staan in de rechterkolom. Neem bij vragen of problemen met je planning contact op met je studieadviseur.

Wijziging in het eerste jaar Overgangsregeling
De cursus NWI-IPC018 Wat is Informatica (2 EC) is vervallen. Voor studenten die de cursus niet hebben afgerond bestaat eenmalig de kans een bezemtentamen te doen. Dit tentamen vindt plaatst op 22-01-2018. Meld je uiterlijk december 2017 bij de docent om je te laten inschrijven.
De cursussen NWI-IPC014 Imperatief Programmeren 1 (3 EC) en NWI-IPC015 Imperatief Programmeren 2 (3 EC) zijn vervangen door de cursus NWI-IPC031 Imperatief Programmeren (6 EC). Als je allebei de cursussen nog moet afronden, doe je gewoon de nieuwe cursus. Als je alleen één van de twee cursussen nog moet afronden, meld je dan uiterlijk 1 oktober 2017 bij de docent, Peter Achten. Je zult dan bij het tentamen een deeltentamen over het betreffende cursusgedeelte doen.
De cursus SOW-BKI121 Introduction AI (4 EC) is vervangen door de cursus SOW-BKI125 Introduction AI for Computing Science (3 EC). De oorspronkelijke cursus SOW-BKI121 wordt nog gegeven bij de opleiding AI. Als je de cursus nog voor 4 ec moet afronden schrijf je je in voor SOW-BKI121, en meld je uiterlijk 1 oktober bij de docent, Paul Kamsteeg.
De cursus NWI-IPC026 Research and Development: Project (6 EC) is vervangen door de cursus NWI-IPC030 Research and Development: Project (3 EC). Voor studenten die de cursus nog voor 6 ec moeten afronden bestaat de mogelijkheid de 3 ec cursus af te ronden met een groter project. Als je de 6 ec cursus nog moet afronden, meld je dan uiterlijk 1 oktober bij de docent, Patrick van Bommel.
De cursus NWI-IPC026 Web Security is verschoven naar het tweede jaar. De cursus wordt in 2017-2018 niet verzorgd. Voor studenten die de cursus niet hebben afgerond bestaat eenmalig de kans een bezemtentamen te doen. Dit tentamen vindt plaats op 30-01-2018. Meld je uiterlijk 1 december 2017 bij de docent om je te laten inschrijven.
De cursus NWI-IPC017 Matrixreken is verschoven van het derde naar het eerste kwartaal. Geen; de cursus kan nog steeds worden afgerond. Neem bij vragen of problemen contact op met de studieadviseur.
De cursussen NWI-IBC016 Combinatoriek, NWI-IPC019 Calculus en Kansrekenen en NWI-IPC023 Requirements Engineering zijn verplaatst van het tweede naar het eerste jaar. Geen; als je in 2016 met de opleiding bent begonnen doe je deze cursussen in je tweede jaar.
De cursussen NWI-IPI004 Beweren en Bewijzen en NWI-IPI005 Object Oriëntatie zijn met ingang van 2017-2018 Engelstalig. De nieuwe namen zijn NWI-IPI004 Assertion and Argumentation en NWI-IPI005 Object Orientation (de cursuscodes zijn ongewijzigd). Geen; de cursussen kunnen normaal worden gevolgd en afgerond.