Zoek in de site...

Programma B1 (Cohort 2017, eerste jaar)

In 2017 gaat een nieuw curriculum Informatica van start. De belangrijkste wijziging ten opzichte van voorgaande jaren is dat de volgorde van een aantal cursussen is aangepast, om voorkennisrelaties in het curriculum nog beter te benutten. Een aantal tweedejaars cursussen zijn verschoven naar het eerste jaar. Een schematische weergave van het gehele curriculum en de specialisatietracks Cyber Security en Software and Data Science vind je hier.

In onderstaande schema's zijn het eerste en tweede semester apart nader uitgewerkt, met links naar de cursusbeschrijving. Deze schema's bevatten het eerstejaars aanbod zoals dat geldt voor het studiejaar 2017-2018.

N.B. Als je in 2016 met de opleiding Informatica bent begonnen en achterstand hebt opgelopen ten opzichte van jouw eerste jaar, kijk dan op de pagina Overgangsregelingen om te zien welke wijzigingen voor jou van belang kunnen zijn. Overleg je programma met je studieadviseur. 

1e jaar (Propedeuse)

-------