Zoek in de site...

Overgangsregelingen voor het tweede jaar

Onder invloed van de curriculumherziening van 2017 heeft ook het tweede jaar van cohort 2016 een aantal wijzigingen ondergaan ten opzichte van het programma van het voorgaande jaren. De meeste wijzigingen betreffen verschuivingen van kwartaal (zie linkerkolom). Deze cursussen kunnen nog gewoon worden gevolgd. In een enkel geval betreft het een verplaatsing van jaar. De bijbehorende overgangsregelingen voor studenten die in 2015 zijn begonnen en die achterstand  hebben opgelopen in hun programma staan in de rechterkolom. Neem bij vragen of problemen met je planning contact op met je studieadviseur.

Wijziging in het tweede jaar Overgangsregeling
De cursus NWI-IBC003 Berekenbaarheid is verschoven van kwartaal 2 naar kwartaal 1. Geen.
De cursus NWI-IBC026 Semantiek en Correctheid is verschoven van het kwartaal 3 naar kwartaal 2. Geen.
De cursus NWI-IBC024 Software Verificatie is verschoven van kwartaal 4 naar kwartaal 3. Geen.
De cursus NWI-IBC028 Complexiteit is verschoven van kwartaal 4 naar kwartaal 3. Geen.
De cursus Calculus en Kansrekening is verschoven van kwartaal 3 naar kwartaal 4. Geen.
De cursus NWI-IBC035 Academisch Schrijven is verschoven naar het derde jaar. De cursus wordt in 2017-2018 niet verzorgd. Als je de cursus nog niet hebt afgerond en dit in 2017-2018 wel moet doen, neem dan uiterlijk 1 oktober 2017 contact op met de docent, Bernadette Smelik.
De cursus NWI-IBI007 Onderzoeksmethoden is met ingang van 2017-2018 verschoven van het derde naar het tweede jaar, kwartaal 4. Geen.
Let op: De cursus wordt in 2017 2x verzorgd: schrijf je in voor de juiste cursus.
Voor tweedejaars studenten is de cursus geroosterd in kwartaal 4.
(Voor derdejaars studenten is de cursus geroosterd in kwartaal 1).
De cursus NWI-IPC023 Requirements Engineering is verschoven naar kwartaal 2 (eenmalig, voor de Cyber Security track), en kwartaal 4 (voor de Software and Data Science track). Geen.
Let op: de cursus wordt in 2017 2x verzorgd; schrijf je in voor de juiste cursus.
De vrije ruimte van 6 EC in de Cyber Security-track is verschoven van het tweede jaar naar het derde jaar. De ontstane ruimte in het tweede jaar is opgevuld met de cursussen NWI-IBC038 Privacy and Identity (EC) en de cursus NWI-I00036 ICT en Samenleving (3 EC). Geen.
Let op: studenten van de Cyber Security track doen de de cursus  NWI-I00036 ICT en Samenleving dus in hun tweede jaar. Studenten van de Software and Data Science track doen de cursus in hun derde jaar (studiejaar 2018-2019).