Zoek in de site...

Programma B2 (Cohort 2016, tweede jaar)

Vanaf het tweede jaar is er sprake van keuze tussen de specialisatietracks Software and Data Science (voorheen Computing) en Cyber Security. Het is de bedoeling dat je één van beide specialisatietracks kiest en alle cursussen uit deze track afrondt. Een aantal cursussen maakt deel uit van beide specialisaties.

Hierna staat het tweede jaar voor cohort 2016, zoals dat in studiejaar 2017-2018 is geïmplementeerd. In onderstaande schema's zijn het eerste en tweede semester apart nader uitgewerkt, met links naar de cursusbeschrijving. De gemeenschappelijk te volgen cursussen staan bovenaan; daarna staan de te volgen cursussen per specialisatie.

Let op: de postpropedeuse van dit jaar wordt ook beïnvloed door de curriculumwijziging van 2017. Als gevolg hiervan is de studielast over kwartalen niet altijd helemaal evenredig verdeeld. Ook zijn om programma-technische redenen sommige gemeenschappelijke cursussen bij de verschillende specialisaties niet altijd in het zelfde kwartaal of jaar opgenomen. In de schema's hierna staat precies aangegeven wat het programma per specialisatie is dat je dit jaar kunt volgen.

Klik hier voor een overzicht van het volledige curriculum voor cohort 2016 (eerste, tweede en beoogd derde jaar), uitgespecificeerd naar specialisatie.

N.B. Als je in 2015 of eerder met de opleiding Informatica bent begonnen en achterstand hebt opgelopen ten opzichte van jouw tweede jaar, kijk dan bij de Overgangsregelingen om te zien welke wijzigingen voor jou van belang kunnen zijn. Overleg je programma met je studieadviseur.

1e Semester: Gemeenschappelijk programma ( 24 EC)
Kwartaal 1
Kwartaal 2
NWI-IBC003 Berekenbaarheid
(3 EC)
NWI-IBC020 Informatiesystemen
(3 EC)
NWI-IBC016 Combinatoriek
(3 EC)
NWI-IBC026 Semantiek en Correctheid (3 EC)
NWI-IBC019 Operating Systems
(3 EC)
NWI-IBC029 Functioneel Programmeren 1
(3 EC)
NWI-IBC027 Algoritmen en Datastructuren
(6 EC)
Specialisatietrack: Software and Data Science  - 6 EC
NWI-IBI008 Data Mining
(6 EC)
Specialisatietrack: Cyber Security -  6 EC
NWI-IBC034 Operating Systems Security
(3 EC)
NWI-IPC023 Requirements Engineering
(3 EC)

------

* De cursus Requirements Engineering wordt in 2017-2018 twee maal gegeven. Studenten die de specialisatie Cyber Security doen, volgen de cursus in het tweede kwartaal. Studenten die de specialisatie Software and Data Science doen, volgen de cursus in het vierde kwartaal, samen met de studenten uit het eerste jaar.

** De cursus ICT en Samenleving maakt deel uit van het gemeenschappelijke programma, maar is in verband met spreiding van de studielast verschillend geprogrammeerd in de twee specialisaties. Studenten die de specialisatie Cyber Security doen deze cursus in hun tweede jaar; studenten die de specialisatie Software and Data Science doen, doen de cursus in het derde jaar (2018-2019).