Zoek in de site...

Stage en afronding

Hoe lang duurt de stage?

  • De omvang van de stage is 12 EC ofwel 8 netto weken voltijds; dit is inclusief het schrijven van het verslag en het maken en geven van de eindpresentatie. Je kunt uitgaan van 7 weken ofwel 35 dagen stage lopen en 1 week verslag schrijven en werken aan je eindpresentatie.
  • Doe je nog iets naast je stage, dan duurt het natuurlijk langer.
  • Zorg dat je goed afspreekt hoe er met de tijd wordt omgegaan.
  • Een verslag mag door de begeleider gecorrigeerd worden, maar moet op een gegeven moment beoordeeld worden. Kijk hier voor een handleiding voor het schrijven van je verslag.

Wat doe je na afronding van de stage?

  • Als je verslag klaar is om beoordeeld te worden kun je het verslag uploaden op https://thesissubmission.science.ru.nl. Je begeleider krijgt hierna per e-mail een kopie van je verslag, een plagiaatrapport, een link naar het evaluatieformulier (ook voor de tweede beoordelaar) en een testimonium om het cijfer te registreren.
  • Bekijk aan het begin van je stage het evaluatieformulier (pdf, 91 kB), zodat je weet waar je op wordt beoordeeld.
  • Wanneer je ook je eindpresentatie hebt gegeven, vullen je stagebegeleider en de tweede beoordelaar elk hun stagebeoordelingsformulier in. Bij uiteenlopen van de beoordelingen overleggen zij met elkaar om tot een eindbeoordeling te komen.
  • Het cijfer van je stage wordt geregistreerd door middel van het testimonium; je begeleider levert het testimonium in bij de Student Service Desk.