Zoek in de site...

Aanspreekpunt

Er zijn een aantal aanspreekpunten binnen de opleidingen voor verschillende situaties. De examencommissie beslist over zaken aangaande het uiteindelijke diploma en het bijbehorende examenprogramma. De opleidingscommissie controleert de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld door de cursus-evaluaties. De studieadviseur is een aanspreekpunt voor persoonlijke zaken. Wie deze personen zijn, vind je hieronder:

Examencommissie Moleculaire Wetenschappen

Voorzitter: Dr. W.C. Boelens
Vice-voorzitter: Prof. dr. J. Oomens
Ambtelijk secretaris: Marlie Becks
Yella Kleijnen
Leden:

Dr. P. Kouwer
Dr. M. Tessari
Prof. dr. E. Vlieg
Dr. Ir. G.A. de Wijs

email: fnwi.examcies@science.ru.nl

Opleidingscommissie Science

Voorzitter: Prof. Dr. H.L.M. Meekes
Leden:

Dr. J.L. Peters
Dr. P.H.J. Kouwer
Dr. H. Engelkamp

Studentleden:

Reon Baars
Anne-Linge Hulskamp
Bernard Postema
Wieske de Swart

e-mail: olc.science@student.ru.nl

Studieadviseur

mw. drs. M. Roeters (Marjolijn)
Kamer: HG 00.539
Tel: (36)52029 
e-mail: m.roeters@science.ru.nl