Zoek in de site...

Programma B3

Verplichte cursussen

Het onderwijsprogramma van het derde jaar bestaat uit een verplicht kerncurriculum Wiskunde dat aangevuld wordt met een keuzeprogramma.
De verplichte cursussen NWI-FFIL101 Filosofie & Ethiek (wis/nat/inf/sk) (3 EC) en NWI-FCEM20B Schrijfvaardigheid (3 EC) kunnen naar keuze op verschillende momenten worden gevolgd. Deze staan cursief in de tabel.

Keuzeruimte

In het bachelorprogramma Wiskunde zit in totaal 51 ec aan keuzeruimte in het tweede en derde jaar. Om de nominale studielast van 15 EC per kwartaal te halen, dienen de verplichte cursussen uit het kerncurriculum aangevuld te worden met keuzecursussen. Minstens 12 EC hiervan moet bestaan uit derdejaars keuzecursussen ter voorbereiding op de masteropleiding Wiskunde. Cursussen die hiervoor in aanmerking komen vind je hier. De overige keuzeruimte kan worden ingevuld met een minor (te vinden in de minorgids) of met losse keuzecursussen. Heb je vragen of behoefte aan overleg, maak dan een afspraak met je studieadviseur Bram Arens.

Studeren in het Buitenland

Heb je plannen om in je derde jaar in het buitenland te studeren? Kijk hier eens naar de mogelijkheden of maak een afspraak met de Erasmus+-coördinator van WiNSt, Ina de Vries.

* NWI-FCEM20B Schrijfvaardigheid (3 EC) wordt elk kwartaal aangeboden, de studentcapaciteit bij dit vak is echter beperkt. In kwartaal 2 krijgen wiskundestudenten voorrang.

** Het Bachelor Portfolio (3 EC) wordt in de loop van alle drie de opleidingsjaren gevuld met opdrachten.