Zoek in de site...

Invulling keuzeruimte

In het bachelorprogramma Wiskunde zit in totaal 51 EC aan keuzeruimte. Iedere student dient in de keuzeruimte minstens 12 EC derdejaarscursussen uit één van de in het onderstaande schema genoemde specialisaties te kiezen als voorbereiding op de masteropleiding Wiskunde.

Een uitzondering geldt voor de studenten die de minor educatie volgen. Deze dienen 15 EC uit het complete aanbod aan wiskunde keuzecursussen uit de post-propedeuse te kiezen. De invulling van de keuzeruimte moet uiteindelijk goedgekeurd worden door de examencommissie. Twijfel je of een cursus geschikt is overleg dan vooraf met je studieadviseur.

Legenda:

MF = Mathematische Fysica
AS = Toegepaste Stochastiek (Applied Stochastics)
A&T = Algebra en Topologie
MFoCS = Mathematical Foundations of Computing Science

1 Deze cursus wordt tweejaarlijks gegeven, in 2017/18
2 Deze cursus wordt tweejaarlijks gegeven, in 2018/19