Zoek in de site...

Curriculumwijzigingen en overgangsregelingen

Belangrijk:

Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica is samengesteld op basis van de lopende curricula van Wiskunde en Informatica. Dit houdt in dat curriculumwijzigingen in een of beide opleidingen ook consequenties hebben voor het dubbele Bachelor-programma.

In 2017 is bij zowel Informatica als Wiskunde het eerste jaar van een nieuw curriculum ingevoerd. Vooral voor Informatica is er sprake van een flink aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande curricula. Dat betekent dat er sprake kan zijn van cursussen die verdwijnen, of nieuw zijn, of verplaatst zijn, of een andere studielast hebben gekregen. Met name voor de tweedejaars studenten is 2017-2018 een overgangsjaar tussen het oude en nieuwe curriculum.

Voor een overzicht van deze wijzigingen, en de consequenties daarvan binnen de opleidingen Informatica of Wiskunde, verwijzen we naar de betreffende pagina's in de studiegids van Informatica of de studiegids van Wiskunde. Op voorgaande pagina's kun je dus zien welke cursussen eventueel verdwenen of verplaatst zijn, of vervangen door andere cursussen. De consequenties voor het programma van de dubbele bachelor zijn mede afhankelijk van de fase waarin je bent beland, en of je al of niet achterstand had opgelopen ten opzichte van het programma van voorgaande jaren. Het is dus verstandig om je definitieve planning te bespreken met de studieadviseur, Bram Arens.