Zoek in de site...

Programma B3

Programma 3e Jaar

In het tweede en derde jaar is er in het Informatica-gedeelte van het dubbele bachelorprogramma sprake van keuze tussen de specialisatietracks Software and Data Science en Cyber Security. De totale omvang van de postpropedeuse is 150 ec (waarbij de minorruimte en vrije keuze optimaal zijn benut en ingevuld met cursussen in de wiskunde en informatica).

Hierna staat het programma van het derde jaar zoals dat in studiejaar 2017-2018 gevolgd kan worden door studenten die in 2016 zijn begonnen. Dikgedrukte cursussen zijn verplichte Wiskunde cursussen; schuingedrukte cursussen behoren tot het Informatica gedeelte van het curriculum. De keuzecursussen Wiskunde zijn te vinden in het overzicht van het wiskunde aanbod van het lopende jaar. De cursussen voor de respectievelijke specialisaties bij Informatica zijn apart aangegeven.

Een overzicht van het volledige curriculum voor cohort 2015 (eerste, tweede en beoogd derde jaar), uitgespecificeerd naar specialisatie, wordt binnenkort hier als PDF aangevuld.

Let op: In 2017 heeft een ingrijpende curriculumwijziging bij Informatica plaatsgevonden, die ook van invloed is op de postpropedeuse van de dubbele bachelor. Hierdoor is een relatief zwaardere belasting van het tweede semester ontstaan. Mocht je door de wijzigingen in de problemen komen, of achterstand hebben opgelopen in het curriculum van je startjaar, bespreek dan je planning en eventuele mogelijkheden voor een alternatief programma met de studieadviseur voor de dubbele bachelor, Bram Arens. Om de studielast beter te spreiden kun je in het najaar al voorbereidingen treffen voor de Bachelorscriptie en/of werken aan de afronding van het portfolio voor de cursus Reflectie en Beroepsoriëntatie.

N.B. Als je in 2015 of eerder met de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica bent begonnen en achterstand hebt opgelopen ten opzichte van jouw derde jaar, maak dan een afspraak met de studieadviseur om je programma en planning te bespreken.

1e Semester: Gemeenschappelijk programma (33 EC)
Kwartaal 1
Kwartaal 2
NWI-WB007B Inleiding Statistiek
(3 EC)
NWI-WB003E Gewone Differentiaalvergelijkingen (3 EC)
NWI-IBI007 Onderzoeksmethoden*
(3 EC)
NWI-IBC003 Berekenbaarheid
(3 EC)
Keuze Wiskunde (6 EC) Keuze Wiskunde (6 EC)
Vrije keuzeruimte (9 EC)
Totaal: min. 15 EC, max. 24 EC
Totaal: min. 9 EC, max. 18 EC

------

2e Semester: Gemeenschappelijk programma ( 36 EC)
Kwartaal 3
Kwartaal 4
NWI-NM0066C Numerieke Methoden
(3 EC)
NWI-WB025C Modellenpractictum
(6 EC)
NWI-I00036  ICT en Samenleving
(3 EC)
NWI-IBI010  Reflectie en Beroepsoriëntatie**
 (3 EC) (aftekenen portfolio)
NWI-IBC028 Complexiteit
(3 EC)
NWI-IBI001  Software Engineering
(6 EC)
NWI-IBC033  Bachelorscriptie**
(12 EC)
Specialisatietrack: Software and Data Science (max. 6 EC)***
NWI-IBC031  Big Data
(6 EC)
Specialisatietrack: Cyber Security  (minimaal 6 uit 12 EC)***
NWI-IBC038 Privacy and Identity
(3 EC)
NWI-IBC037  Law for Computing Scientists  (3 EC)
NWI-IBC039 Organizing Cyber Security
(6 EC)
Totaal: min. 24 ec Totaal: min. 18 ec

* Let op: De cursus NWI-IBI007 Onderzoeksmethoden wordt in 2017-2018 twee maal gegeven. Derdejaars studenten jaar doen de cursus in kwartaal 1, ter voorbereiding op de scriptie.

** Om de studielast beter te spreiden, wordt studenten aangeraden in het najaar al voorbereidingen te treffen voor de Bachelorscriptie of te werken aan de afronding van het portfolio voor de cursus Reflectie en Beroepsoriëntatie.

*** De hoeveelheid EC die je hier moet doen hangt af van de keuzes die je gemaakt hebt  in je tweede jaar. In het totaal dien je in de postpropedeuse 18 ec binnen de specialisatietrack te hebben gedaan.