Zoek in de site...

Programma B2 (Cohort 2016, tweede jaar)

Programma 2e Jaar

In het tweede en derde jaar is er in het Informatica-gedeelte van het dubbele bachelorprogramma sprake van keuze tussen de specialisatietracks Software and Data Science en Cyber Security. De totale omvang van de postpropedeuse is 150 ec (waarbij de minorruimte en vrije keuze optimaal zijn benut en ingevuld met cursussen in de wiskunde en informatica).

Hierna staat het programma van het tweede jaar zoals dat in studiejaar 2017-2018 gevolgd kan worden door studenten die in 2016 zijn begonnen. Dikgedrukte cursussen zijn verplichte Wiskunde cursussen; schuingedrukte cursussen behoren tot het Informatica gedeelte van het curriculum. De keuzecursussen wiskunde zijn te vinden in het overzicht van het wiskunde aanbod van het lopende jaar. De cursussen voor de respectievelijke specialisaties bij Informatica zijn apart aangegeven.

Een overzicht van het volledige curriculum voor cohort 2016 (eerste, tweede en beoogd derde jaar), uitgespecificeerd naar specialisatie, wordt binnenkort hier als PDF aangevuld.

Let op: In 2017 heeft een ingrijpende curriculumwijziging bij Informatica plaatsgevonden, die ook van invloed is op de postpropedeuse van de dubbele bachelor. Hierdoor is een geringe onbalans van de studielast in het tweede semester ontstaan. Mocht je hierdoor in de problemen komen, of mocht je achterstand hebben opgelopen in het curriculum van je startjaar, bespreek dan de mogelijkheden voor een alternatieve planning met de studieadviseur voor de dubbele bachelor, Bram Arens.

1e Semester: Gemeenschappelijk programma ( 33 EC)
Kwartaal 1
Kwartaal 2
NWI-WB007B Inleiding Statistiek
(3 EC)
NWI-WB003E Gewone Differentiaalvergelijkingen (3 EC)
NWI-WB001B Analyse 2  
(6 EC)
NWI-WB012B Ringen en Lichamen 
(6 EC)
NWI-IBC003 Berekenbaarheid
(3 EC)
NWI-IBC019 Operating Systems
(3 EC)
NWI-IPC002 Talen en Automaten
(3 EC)
NWI-IBC027 Algoritmen en Datastructuren  
(6 EC)
Specialisatietrack: Software and Data Science (6 EC)
NWI-IPC023 Requirements Engineering
(3 EC)*
NWI-IBC026 Semantiek en Correctheid
(3 EC)**
Specialisatietrack: Cyber Security (3 EC)
NWI-IBC034 Operating Systems Security
(3 EC)
Totaal: 18 EC Totaal: 18 of 21 EC

------

2e Semester: Gemeenschappelijk programma ( 30 EC)
Kwartaal 3
Kwartaal 4
NWI-NM066C Numerieke Methoden
(3 EC)
NWI-NB019C Complexe Functies
(3 EC)
NWI-WB008C Logica
(6 EC)
NWI-WB027B Topologie
(6 EC)
NWI-IBC028 Complexiteit
(3 EC)
NWI-IBI007 Onderzoeksmethoden 1
(3 EC)
NWI-IBC022 Netwerken en gedistribueerde systemen
(6 EC)
Specialisatietrack: Software and Data Science (6 EC)
NWI-IBC024 Software Verification
(3 EC)
NWI-IBC031 New Devices Lab 
(3 EC)
Specialisatietrack: Cyber Security  (9 EC)
NWI-IBC038 Privacy and Identity
(3 EC)
NWI-IBC023 Introduction to Cryptography
(6 EC)
Totaal: 21 EC Totaal: 15 of 18 EC

* De cursus Requirements Engineering wordt in 2017-2018 twee maal gegeven. Dubbele bachelorstudenten die de specialisatietrack Software and Data Science doen, volgen de cursus in het tweede kwartaal. Voor studenten die de specialisatietrack Cyber Security doen, maakt de cursus geen deel uit van het curriculum.

** Studenten die de specialisatietrack Cyber Security doen, doen de cursus Semantiek en Correctheid in het derde jaar (2018-2019).