Zoek in de site...

Regelingen en aanvragen

In dit gedeelte van de studiegids kun je alles te weten komen over de regelingen die van toepassing zijn op jouw opleiding door middel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Daarnaast wordt er van jou als student verwacht om bepaalde aanvragen te doen: je programma moet goedgekeurd worden door de examencommissie en je moet je examen aanvragen om af te kunnen studeren. Alle informatie en de benodigde formulieren zijn hier te vinden.

Lees de OER goed door, want het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de regelingen die voor jou gelden. In alle gevallen waarin de OER niet voorziet, beslist de examencommissie.