Zoek in de site...

Aanvragen goedkeuring programma

De examencommissie moet goedkeuring geven voor het programma wat jij wilt doen binnen jouw opleiding. De invulling van jouw programma dient in overeenstemming te zijn met het Onderwijs en Examenregelement en moet zes maanden voor de examenaanvraag worden voorgelegd aan de examencommissie. Individuele aanpassingen in het programma dienen (ook i.v.m. een judicium) vooraf aan een examenaanvraag te worden aangevraagd bij de examencommissie.

Hieronder kun je het aanvraagformulier downloaden. Mail het daarna naar de examencommissie: fnwi.examcies@science.ru.nl. Vermeld in de email je naam, je studentnummer, je studie en de fase van je studie. Let op dat je aanvraag voor goedkeuring van je bachelorprogramma de juiste cursuscodes én cursusnamen bevat op plekken waar je ze zelf moet invullen. Cursuscodes en cursusnamen vind je in de studiegids, bijvoorbeeld via de cursuszoeker. Als een formulier niet compleet is ingevuld, kan het niet in behandeling worden genomen.

Vakkenpakketformulieren voor
Propedeutische fase (alleen verplicht voor Wiskunde, niet voor dubbele bachelor)
Bachelorfase
Masterfase