Zoek in de site...

Examendata en uitreikdata

Per collegejaar zijn er elf data waarop de student kan afstuderen. Iedere laatste werkdag van de maand (m.u.v. juli) is er een examendatum. Een examendatum kan alleen maar in de toekomst liggen. Let er dus op dat je op tijd je examen aanvraagt, wanneer je op een bepaalde datum wil afstuderen.

In collegejaar 2017-2018 zijn er de volgende examendata:

Examendata 2017-2018
vrijdag 29 september 2017
dinsdag 31 oktober 2017
donderdag 30 november 2017
vrijdag 22 december 2017
woensdag 31 januari 2018
woensdag 28 februari 2018
vrijdag 30 maart 2018
maandag 30 april 2018
donderdag 31 mei 2018
vrijdag 29 juni 2018
vrijdag 31 augustus 2018

Voor iedere opleiding zijn er een aantal uitreikingen per jaar. Bij iedere examendatum hoort een bijbehorende datum waarop de diploma-uitreiking plaatsvindt. Op je examenaanvraag geef je aan of je bij deze uitreiking aanwezig wil zijn.

Een overzicht van de examendata met de bijbehorende uitreikdata vind je hier:

Data diplomauitreikingen 2018 (pdf, 364 kB)

Data diplomauitreikingen 2019 (pdf, 359 kB)

Let op: het tijdstip wat genoemd staat in de tabel is een tijdslot waarbinnen de uitreiking zal plaatsvinden. Het definitieve tijdstip zal ongeveer 3 weken voor de uitreiking gecommuniceerd worden, middels een officiële uitnodiging van Bureau Examens.
In een zeldzaam geval kan het mogelijk zijn dat er een wijziging moet plaatsvinden van een dag of tijd. Indien dit het geval is, zullen betrokkenen ingelicht worden.