Zoek in de site...

Aan- en afmelden voor cursussen en tentamens

Om alle cursussen en tentamens van onze faculteit zo efficiënt mogelijk te organiseren, moet het onderwijscentrum op tijd weten welke cursussen de studenten van deze faculteit, waaronder jij, gaan volgen. Elk kwartaal kun je jezelf inschrijven voor cursussen tijdens de inschrijfperioden.

Hieronder kun je vinden wanneer deze inschrijfperioden zijn. In het geval dat je, door bijzondere omstandigheden, jezelf niet hebt kunnen inschrijven voor de deadline, vragen we je om naar de Student Service Desk te komen. Wij zullen dan kijken of het nog mogelijk is je in te schrijven voor de cursus van jouw keuze. Wij kunnen dit echter niet garanderen.

Kwartaal Inschrijfperiode
1 15 juli ‘17 tot 28 aug ‘17
2 15 juli ‘17 tot 16 okt ‘17
3 15 dec ’17 tot 8 jan ‘18
4 15 dec ’17 tot 19 mrt ‘18

Let op: het is al mogelijk je in te schrijven voor de cursussen uit het tweede kwartaal in juli 2017 en voor de cursussen uit het vierde kwartaal in december 2017.

Aan- en afmelden tentamens

Voor elk van de cursussen die in een bepaald studiejaar worden verzorgd, wordt in dat studiejaar meestal tweemaal de gelegenheid gegeven een tentamen af te leggen.

Studenten moeten zich inschrijven voor tentamens via Osiris. Als een student zich niet op tijd inschrijft, dan mag hij of zij niet deelnemen aan het tentamen. Voor een mondeling tentamen moet de student zich ook inschrijven, net zoals bij elk ander tentamen. De student moet contact opnemen met de examinator om een afspraak te maken voor het tentamen.

Als je je voor het eerst voor een cursus aanmeldt, ben je ook meteen ingeschreven voor het eerste tentamen. Voor hertentamens dien je je uiterlijk 7 dagen vóór de hertentamendatum in te schrijven. Let op: Indien je op het moment dat je je hebt ingeschreven voor een cursus nog geen bewijs van inschrijving voor je opleiding hebt ontvangen, moet je jezelf nog wel zelf voor het tentamen inschrijven. Voor hertentamens moet je jezelf inschrijven via Osiris!

Ook voor practica en vakken die niet met een schriftelijk of mondeling tentamen afgesloten worden, bijvoorbeeld met een essay, moet je je aanmelden. Anders kan jouw cijfer niet in het systeem geregistreerd worden.

Studenten dienen zich af te melden als ze niet deelnemen aan een tentamen:

  • tot de dag voor het tentamen via Osiris;
  • daarna tot de start van het tentamen, via de docent.

Als een student niet deelneemt zonder zich tijdig te hebben afgemeld, verspeelt hij/zij deze tentamenkans.

Bij elk tentamen ben je verplicht om je collegekaart of geldige legitimatie te kunnen tonen, anders mag je niet deelnemen aan het tentamen.
Een student die zich niet aangemeld heeft, is uitgesloten van deelname aan het tentamen. Dit wordt streng gecontroleerd.