Zoek in de site...

Tijdens tentamens

Reguliere tentamens

 1. Je dient je ingeschreven te hebben voor het tentamen. Dat kan tot 1 week voor het tentamen in Osiris (via student.ru.nl): in dat geval sta je vermeld op de namenlijst die de docent en de surveillant krijgt. Voor aanvang van het tentamen wordt dit door de surveillant gecontroleerd. Heb je je niet op tijd of correct aangemeld en sta je niet op de namenlijst dan word je niet toegelaten tot het tentamen. Controleer daarom altijd in Osiris of je bent ingeschreven voor de toets. De automatische mail die je krijgt na cursusinschrijving is geen bewijs van aanmelding!
 2. Studenten die recht hebben op speciale voorzieningen tijdens een tentamen, met name een verlengde tentamentijd, leggen hun tentamen af in een aparte zaal, waar langer doorgewerkt kan worden.
 3. Zorg dat je minimaal 15 minuten voor de start van het tentamen aanwezig bent, zodat de controle op een geldige inschrijving kan worden gedaan en dat het tentamen zelf op tijd kan beginnen.
 4. Je dient een collegekaart of geldig identiteitsbewijs bij je te hebben. Als je niet bent ingeschreven voor het tentamen of niet in het bezit bent van een collegekaart of geldig legitimatiebewijs, dan word je niet toegelaten tot het tentamen.
 5. Als je te laat komt, word je tot een half uur na aanvang van het tentamen nog toegelaten, daarna niet meer. Als je te laat bent, blijft de eindtijd gelijk aan de officiële eindtijd. Je kunt dan dus niet langer doorwerken.
 6. Als je de tentamenzaal eenmaal hebt betreden, kun je je niet meer afmelden.
 7. Gedurende het eerste half uur en de laatste 15 minuten van het tentamen kun je de zaal niet verlaten.
 8. Het inzien van zelfgemaakte aantekeningen in digitale dan wel analoge vorm (bijvoorbeeld door gebruik te maken van smartwatches, grafische rekenmachines, woordenboeken), tenzij anders aangegeven op het voorblad van het tentamen, is niet toegestaan en wordt beschouwd als fraude. Ook afkijken of overleg plegen met een medestudent is niet toegestaan en wordt beschouwd als fraude. Bij een vermoeden van fraude heeft de student het recht het tentamen af te maken conform artikel 4.8 uit de OER.
 9. Potlood, pen, gum, puntenslijper, en liniaal (geodriehoek) zijn toegestane attributen bij het afleggen van het tentamen. Andere hulpmiddelen (bijvoorbeeld een (grafische) rekenmachine, molecuulmodellen, woordenboek) zijn alleen toegestaan indien dit door de docent op het voorblad van het tentamen is aangegeven. Horloges en smartwatches zijn toegestaan, maar alleen als deze ongebruikt op de tafel liggen. Alle overige zaken, zoals etuis, jassen, tassen, boeken, aantekeningen, mobiele telefoons mogen niet naar de tentamenplaats worden meegenomen. Deze zaken moeten voorin de tentamenzaal of op een andere plaats worden neergelegd (aan te wijzen door de surveillant).
 10. Toiletbezoek tijdens het tentamen wordt geregeld door de surveillant, tenminste eenmaal rond halverwege het tentamen.
 11. Eten en drinken zijn tijdens het tentamen toegestaan, maar dienen voor aanvang van het tentamen op tafel te staan. Het is niet toegestaan om tijdens het tentamen eten en/of drinken uit tassen of jassen te halen. De hoeveelheid en aard van het eten en drinken moeten het karakter hebben van een tussendoortje.
 12. Docenten moeten tijdens het tentamen beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen over het tentamen of eventueel te gebruiken hulpmiddelen. De surveillant kan gevraagd worden om contact op te nemen met de docent. De docent zal desgewenst naar de tentamenlocatie komen voor de beantwoording van eventuele vragen.
 13. In het algemeen geldt dat de zaalaanwijzingen van de surveillant dienen te worden opgevolgd.
 14. Opmerkingen en klachten over de procedure rondom tentamens kun je sturen aan: studentinfo@science.ru.nl

Digitale tentamens

Bovenstaande regels zijn ook van toepassing op digitale tentamens met uitzondering van of met aanvulling van onderstaande.

 1. Om aan een digitaal tentamen deel te nemen dient de student in bezit te zijn van een facultaire login en bijbehorend wachtwoord.
 2. Het gebruik van andere programma’s dan het tentamenprogramma is niet toegestaan en wordt beschouwd als fraude. Bij een vermoeden van fraude heeft de student het recht het tentamen af te maken conform artikel 4.8.5 uit de OER.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de student om problemen die zich tijdens het tentamen voordoen direct te melden. Achteraf reclameren is niet mogelijk.
 4. Studenten die recht hebben op speciale voorzieningen voor een tentamen, met name een verlengde tentamentijd, melden zich hiervoor tijdig (ten minste 7 dagen voor de tentamendatum) aan via Osiris. Deze studenten leggen hun tentamen af in de reguliere tentamenzaal, waar langer doorgewerkt kan worden.