Zoek in de site...

Regels en Procedures

In de tabel hieronder vind je alle reglementen van alle opleidingen. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands en in bij Engelstalige opleidingen ook in het Engels. Alleen aan de Nederlandse versie kunnen rechten ontleend worden.

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding beschrijft alle rechten en plichten van studenten ingeschreven aan de opleiding. De OER geldt voor alle studenten van een opleiding. Studenten die voor 1 september 2016 ingeschreven stonden voor een opleiding en van wie de inschrijving sindsdien onafgebroken is, mogen zich ook beroepen op de cohortOER die gold in het jaar van  hun eerste inschrijving. Voor studenten die voor het eerst voor een opleiding stonden ingeschreven in collegejaar 2016-2017 of later, geldt dus altijd alleen de huidige OER.

In de Regels en Richtlijnen (R&R) wordt vastgesteld hoe de examencommissie de onderwijs- en examenregeling interpreteert.