Zoek in de site...

Aanvragen vrijstellingen

Onder bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld als je een deel van een gelijkwaardig studieprogramma elders hebt behaald, kan een student vrijstelling krijgen voor één of meer cursussen. Als je in aanmerking wilt komen voor een vrijstelling, neem dan eerst contact op met je studieadviseur.

Belangrijk om te weten is dat voor een theoretisch onderdeel alléén vrijstelling wordt gegeven op basis van een overeenkomstig onderdeel van een andere universitaire opleiding in Nederland of in het buitenland. Overeenkomstig wil zeggen dat de inhoud, de studielast en het niveau gelijk moeten zijn aan de cursus waar je vrijstelling voor aanvraagt. Dit houdt in dat er (bijna) nooit vrijstelling wordt gegeven voor theoretische onderdelen op basis van een HBO vak of opleiding.

Het is ook mogelijk om vrijstelling aan te vragen voor een praktisch examenonderdeel. Vrijstelling wordt gegeven op basis van een overeenkomstig onderdeel van een andere universitaire opleiding of HBO opleiding in Nederland of in het buitenland.

Wanneer je vrijstelling wilt aanvragen, doe dit dan minimaal een maand voor aanvang van de cursus. Doorloop hiervoor de volgende stappen:

  1. Lever een bewijs van het behaalde onderdeel, op basis waarvan de vrijstelling aangevraagd wordt, in bij de Student Service Desk voor het indienen van het vrijstellingsverzoek.
  2. Download het formulier voor een vrijstellingsverzoek hier (docx, 35 kB);
  3. Vul per cursus een formulier in;
  4. Laat de docent tekenen voor akkoord;
  5. Upload het formulier in het aanvraagformulier hieronder.

Let op: de examencommissie wil een bewijs ontvangen van het behaalde onderdeel op basis waarvan de vrijstelling aangevraagd wordt. Lever dit bewijs in bij de Student Service Desk voor het indienen van het vrijstellingsverzoek.