Zoek in de site...

Verzoek tot deelname mastertentamen(s)

Dit formulier is bedoeld voor die studenten met een bachelor-inschrijving die de bacheloropleiding nog niet hebben afgerond. Indien ze willen deelnemen aan mastertentamens kunnen ze met onderstaand formulier de examencommissie om toestemming vragen voor deelname.

Conform de Harde Knip mag je als bachelor student geen mastertentamens doen. De Faculteit NWI geeft echter in 2017-2018 nog de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden al mastertentamens te mogen afleggen. Het betreft hier de volgende voorwaarden:

  • voor maximaal 2 mastercursussen of mastercursussen met een omvang van maximaal 10 ec kan toestemming worden gevraagd aan de examencommissie;
  • deze cursussen kunnen uitsluitend als extracurriculair onderdeel opgenomen worden in het programma behorend bij het bachelorexamen. Dat betekent dat deze cursussen geen onderdeel mogen uitmaken van het bachelorprogramma.

Bespreek voorafgaand aan het invullen van dit formulier je studieplanning met je studieadviseur.