Zoek in de site...

Invulling minorruimte

De standaard minorruimte omvat 15 ec, en deze wordt zoveel mogelijk geconcentreerd in het herfstsemester van het derde bachelorjaar. De vrije keuze ruimte is 12 ec, en desgewenst kunnen studenten deze ruimte inzetten om een groter minorpakket te volgen, of een semester in het buitenland te studeren. In het laatste geval kan de cursus Onderzoeksmethoden worden vervangen door een equivalente cursus van de buitenlandse universiteit.

Voor studenten Informatica die geïnteresseerd zijn in Informatiekunde en/of Bedrijfskunde en die overwegen na hun bachelor Informatica de master Information Sciences te doen, is de minor Bedrijfskunde voor Informatica samengesteld. Het volgen van deze minoren in de bachelor Informatica biedt toegang tot de master Information Sciences. Omdat de minor Bedrijfskunde alleen cursussen van de opleiding Bedrijfskunde bevat (bestaande uit 3 cursussen van 6 ec), is de omvang van deze minor 18 ec.

Voor studenten die geïnteresseerd zijn in Artificiële Intelligentie is er een minor AI samengesteld. Deze minor kan desgewenst worden uitgebreid naar een schakelpakket om de overstap te maken naar de master Artificial Intelligence.

De minor kan ook worden ingevuld met standaard pakketten uit het universitaire aanbod, of zelf worden samengesteld onder voorbehoud van goedkeuring door de Examencommissie. Het volledige facultaire aanbod is te vinden in de facultaire minorgids.