Zoek in de site...

Toelichting minor Informatica en Informatiekunde voor Bedrijfskunde

Korte beschrijving van de inhoud:

  • Bij Imperatief Programmeren maak je kennis met software als basis van alle ICT  – niet om nu expert te worden in programmeren, maar wel om te snappen hoe software werkt. Programming for AI-1 is vergelijkbaar, maar behandelt maar een deel van de onderwerpen van het vak Imperatief Programmeren. Bovendien wordt deze laatste cursus in het Engels verzorgd.
  • In de cursus Modelleren word je getraind in de beginselen van het conceptuele denken en redeneren, en leer je een informele beschrijving van informatiesystemen om te zetten naar een formele specificatie.
  • De cursussen Informatiesystemen en Requirements Engineering bouwen voort op Modelleren. Bij Informatiesystemen leer je hoe je op een nette en formele manier de syntax (structuur) en de semantiek (betekenis) van informatiemodellen kunt vastleggen. Bij Requirements Engineering leer je hoe in overleg met stakeholders (zowel opdrachtgevers als  eindgebruikers) tot een specificatie van een te bouwen informatiesysteem komt.
  • De cursus Security geeft je inzicht in de kern van beveiligingsproblemen, zodat je in staat bent over oplossingen na te denken vanuit de wetenschap wat (theoretisch) de mogelijkheden, beperkingen en risico's zijn. Security en privacy worden namelijk steeds belangrijkere aspecten van ICT systemen.

Met de extra/aanbevolen cursussen kun je je minor uitbreiden met extra (wiskundige of formele) achtergrondkennis of kennis over nadere toepassingen.

  • Bij de cursus  Formeel Denken maak je kennis met de logica en wiskundige manieren om talen te beschrijven, allebei technieken die een belangrijke rol spelen bij het beschrijven van en redeneren over computersystemen.
  • De cursus Databases bouwt voort op de cursus Modelleren. In deze cursusleer je hoe je modellen effectief kunt omzetten naar een informatiesysteem, in dit geval een database (met behulp van de database-taal SQL).
  • Voor de wiskunde achtergrond die bij sommige van de bovenstaande cursussen  (m.n. Security) een rol speelt kan het nuttig zijn de cursus Wiskundige Structuren te volgen.