Zoek in de site...

Loopbaanmogelijkheden

Studenten Communicatiewetenschap worden opgeleid tot wetenschapper. Dat betekent niet dat voor hen enkel een toekomst is weggelegd als onderzoeker. Een academische houding wordt door veel bedrijven als een voorwaarde voor bepaalde functies gezien. En dat is precies wat studenten tijdens de studie Communicatiewetenschap wordt bijgebracht: een academische manier van denken. Dat betekent kritisch en analytisch denken en de durf hebben om vraagstukken vanuit nieuwe invalshoeken te benaderen.

De meeste communicatiewetenschappers komen na hun afstuderen terecht in bedrijven en organisaties. Ze adviseren bedrijven hoe zij moeten communiceren met hun achterban, bijvoorbeeld met klanten, zakenrelaties en pers, maar ook met hun personeel. Ze ondersteunen die bedrijven en organisaties ook bij het uitvoeren van hun mediacampagnes. Een minderheid gaat werken bij een onderzoeksbureau of bij een universiteit of hogeschool. Je houdt je dan meer bezig met onderzoek van communicatie (mediaboodschappen, campagnes) en hoe mensen daarmee omgaan.

Afgestudeerde communicatiewetenschappers beginnen meestal met uitvoerend werk op een communicatieafdeling. Na een jaar of drie komen communicatiewetenschappers vaak terecht in leidinggevende functies. 65 Procent werkt in zijn of haar derde baan op wetenschappelijk niveau.

Er is onderzoek gedaan naar de loopbanen van alumni (1990-2005) van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, dus ook van alumni van de opleiding CW. Hier vind je het onderzoeksrapport .