Zoek in de site...

Invulling minoren

Bij de opleiding Communicatiewetenschap staan in het tweede semester van het derde jaar de minorvakken gepland. De minorruimte heeft een studielast van 18 ec. die jezelf mag invullen, mits het voldoet aan de regels voor een minorpakket. De belangrijkste regel is dat het bij een minor gaat om een samenhangend pakket aan vakken.

Mogelijkheden:

  • De Minor Communicatiewetenschap in de praktijk komt door omstandigheden te vervallen. De cursus Verlengde praktijkoriëntatie (CWB3009), oorspronkelijk onderdeel van deze minor, wordt wel aangeboden. Het is dus mogelijk om een minor samen te stellen met de Verlengde praktijkoriëntatie in combinatie met andere cursussen. Hiervoor gelden dan dezelfde regels als bij een eigen minorinvulling.
  • keuze uit één van de samengestelde minorpakketten binnen MAW (zie hieronder)
  • eigen minorinvulling
  • tweede semester van het B3-jaar is doorgaans ook het meest geschikte moment om naar het buitenland te gaan: vakken die je in het buitenland behaald kunnen (na goedkeuring examencommissie) ook gebruikt worden als invulling van je minorruimte
  • Cursussen bij andere opleidingen kunnen verschillend in studielast zijn, veel voorkomend zijn 5 en 6 EC. Heb je 3 cursussen (al dan niet in combinatie met de Verlengde praktijkoriëntatie) gekozen en mis je slechts 1 of 2 EC dan kun je er voor kiezen (hoeft dus niet) om je minor aan te vullen tot een omvang van 18 EC met één van de volgende cursussen (let wel: je mag ze niet allebei doen!):

    Let op: Als je deel wilt nemen aan de reflectie-opdracht dan moet je je hiervoor uiterlijk eind periode 3 melden bij de coördinator van de cursus, Mariska Kleemans.

Wat moet je doen: inschrijven of toestemming vragen:

  • Voor een andere minor binnen MAW: schrijf je in via Osiris voor de minor. Daarnaast ook inschrijven via Osiris voor de afzonderlijke vakken. Je kunt de minor gewoon gaan volgen.
  • Eigen minorinvulling, dan wel in het buitenland: vraag toestemming aan de examencommissie CW.
  • Let op: zonder inschrijving in Osiris of toestemming van de examencommissie komt je minor niet in je bachelor examenprogramma in Osiris te staan. Dat betekent dat je examenprogramma niet volledig goedgekeurd is en dat je daarmee bijvoorbeeld ook je bachelorexamen niet kan aanvragen. Zorg dus dat je dit regelt en controleer je examenprogramma in Osiris.

Meer informatie over het vinden van een minor en bijhorende procedure vind je op intranet: https://www.radboudnet.nl/studentencw/studie/minor-vrije-ruimte/eigen-minorinvulling/

Ben je geïnteresseerd in studeren in het buitenland, kijk dan onder Studeren in het buitenland.