Zoek in de site...

Programma B3

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4

SOW-CWB3001 Theorieën over mediagebruik (6EC)

SOW-CWB3027 Praktijkoriëntatie (1EC)

SOW-CWB3028 Bachelorthesis Communicatie-wetenschap (3EC)

SOW-CWB3027 Praktijkoriëntatie (8EC)

SOW-CWB3028 Bachelorthesis Communicatie-wetenschap (3EC)

SOW-CWB3028 Bachelorthesis Communicatie-wetenschap (6EC)

Minor (6EC)

Minor  (6EC)

SOW-MTB3023 Meetmodellen voor grootschalig publieksonderzoek (6EC)

SOW-FIVK26 Filosofie van de communicatie-wetenschap (6EC)

Minor (6EC)

SOW-MTB4022 Regressieanalyse in de praktijk (3EC)

Kijk voor de mogelijke invullingen van de minoren binnen Communicatiewetenschap en Maatschappijwetenschappen bij Minorruimte in deze studiegids. Voor meer informatie kijk tevens op Intranet studenten Communicatiewetenschap. Voor minoren buiten Maatschappijwetenschappen, kijk in de studiegidsen van de opleiding van je interesse.