Zoek in de site...

Toelating tot het derde bachelorjaar

De verplichte examenonderdelen uit het derde bachelorjaar, met uitzondering van de examenonderdelen die zijn gekozen voor de invulling van de vrije ruimte zoals bepaald in artikel 11.3 en de cursus Filosofie van de communicatiewetenschap, kunnen pas worden gevolgd en getoetst nadat alle examenonderdelen uit de propedeuse zijn behaald;

De bachelorthesis kan pas gevolgd en getoetst worden indien zowel Leerproject 1: inhoudsanalyse en survey (CWB1010), Leerproject 2: Kwalitatief interviewonderzoek (CWB2020) en Leerproject 3: Experiment (CWB2019) behaald zijn en indien gelijktijdig of vooraf Meetmodellen en Regressie-analyse in de praktijk gevolgd wordt.

Voor het volgen van een keuzevak/minorprogramma bij een andere opleiding gelden de daar vastgestelde toelatingseisen.