Zoek in de site...

Overgangsregeling minoren

Voor de Bachelor-opleiding geldt een overgangsregeling vanwege het wegvallen van de voorbereidende minoren ‘Media & Influence’ en ‘Journalistiek’. De cursussen die onderdeel vormen van deze minoren worden komend studiejaar niet gegeven. De Examencommissie heeft daarom toestemming gegeven voor de onderstaande CWB-cursussen een extra gelegenheid te organiseren voor het eind van het studiejaar 2016-2017. De studenten die dit jaar of in de afgelopen jaren nog geen voldoende hebben gehaald voor deze cursussen moeten contact opnemen met de coördinator van de betreffende cursus om deelname aan deze extra kans te regelen.

Voor de minor ‘Media & Influence’ geldt de overgangsregeling voor de volgende cursussen:

Cursuscode

Cursustitel

Coördinator

SOW-CWB3033

Young consumers

Dr. S. Dedroog

SOW-CWB3041

Experimental designs in communication science

D. Petoupoulos-Petalas, MSc

SOW-CWB3040

Current theories of influence

Dr. R. de Leeuw

Voor de minor ‘Journalistiek’ geldt de overgangsregeling voor de volgende cursussen.

Cursuscode

Cursistitel

Coördinator

SOW-CWB3007

Journalistieke basisvaardigheden

Dr. K. Buijs

SOW-CWB3041

Experimental designs in communication science

D. Petoupoulos-Petalas, MSc

N.B. De derde cursus die onderdeel vormt van minor Journalistiek, t.w. MAN-BCU343 Political Communication, kan ook in studiejaar 2017-2018 gevolgd en getoetst worden.