Zoek in de site...

Pre-masters

De opleiding Communicatiewetenschap biedt een pre-master van 60 EC aan die voorbereidt op de master Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit. De pre-master is bedoeld voor studenten met een hbo- dan wel wo-bachelordiploma om deficiënties weg te werken om toelating te kunnen krijgen tot de master. Studenten die in bezit zijn van een wo-bachelordiploma kunnen mogelijk in aanmerking komen voor een of meer vrijstellingen. Dit hangt af van het studieprogramma van de afgeronde wo-bacheloropleiding.

Het pre-masterprogramma heeft een duur van 1 jaar, met een studielast van 60 ec. Aansluitend kunnen studenten instromen in de eenjarige masteropleiding. Totale studieduur voor het behalen van een masterdiploma (MSc) Communicatiewetenschap via het pre-masterprogramma bedraagt twee jaar.

Studenten krijgen na het behalen van de pre-master een certificaat - dus geen bachelordiploma - met een overzicht van behaalde vakken en een toelatingsbewijs tot de master Communicatiewetenschap.

Meer informatie over het pre-masterprogramma is hier te vinden.