Zoek in de site...

Invulling minoren

De omvang van de vrije ruimte bij de bacheloropleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie is 18 ec voor studenten vanaf cohort 2016-2017. Voor studenten van cohort 2015-2016 en eerder is de omvang van de vrije ruimte 24 ec. Deze vrije ruimte dient te worden ingevuld door het volgen van een minor. Invulling hiervan is gepland in het eerste semester van B3.
Hierbij kunnen studenten kiezen uit diverse minoren die worden aangeboden binnen het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen (MAW) zoals hieronder beschreven.
Een minor Beleid is verplicht als je in het tweede semester van het derde jaar een stage wil doen in Nederland.

Op het intranet http://www.radboudnet.nl/studentencaos is meer informatie te vinden over de mogelijkheden voor invulling van de vrije ruimte en de procedure met betrekking tot het indienen van een verzoek bij de examencommissie.