Zoek in de site...

Toelating tot het tweede bachelorjaar

Studenten die het B1 (propedeutisch examen) Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie hebben behaald, hebben uiteraard toegang tot de studie voor het B2 (en vervolgens het B3) Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie.

Propedeusestudenten Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie die nog niet alle onderdelen van het B1 hebben behaald, mogen in het 2e jaar van hun studie deelnemen aan B2-onderdelen onder voorwaarde dat:

1. Voldaan is aan de BSA normen mits een positief BSA dan wel een aangehouden BSA advies.

2. Zie artikel 7.4 lid 3 uit de OER. Ten aanzien van de volgorde van de postpropedeutische onderdelen geldt:

a. aan de onderwijseenheid Statistiek 2 kan pas worden begonnen na het volgen of behalen van Statistiek 1;
b. aan de onderwijseenheid Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek kan pas worden begonnen na het volgen of behalen van Methoden van onderzoek A;
c. aan het Leerproject 2 kan pas worden begonnen na het behalen van het Leerproject 1. Voorts moeten studenten deelgenomen hebben aan Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek en voldaan hebben aan de werkopdrachten van deze onderwijseenheid.
d. de onderwijseenheden uit het derde bachelorjaar kunnen pas worden gevolgd en getoetst, nadat alle onderwijseenheden uit de propedeuse zijn behaald;
e. aan het Leerproject 3 kan pas worden begonnen na het behalen van het Leerproject 2, Kwalitatieve en etnografische onderzoeksmethoden, Participerende methoden van onderzoek, en één van de twee keuzevakken Materialiteit, identiteit en natuur of Giften, schuld en wederkerigheid

3. Voor het volgen van een keuzevak/minorprogramma bij een andere opleiding gelden de daar vastgestelde toelatingseisen.