Zoek in de site...

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Cursuscode Cursustitel EC

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

SOW-CAOSB306 Gender en sociale ongelijkheid 3
SOW-CAOSB2020 Gender, macht en grenzen 6

Sociologie

SOW-MAWB3005 Gender and Diversity 6

Psychologie

SOW-PSB3DH35E Gendered Psychopathologies: addiction, eating disorders and depression 4

Pedagogische Wetenschappen

SOW-PWB3200 Sociale en culturele contexten en (ortho)pedagogisch handelen 4
SOW-PWB2230 Verklaringsmodellen 4
SOW-PWBKV012 Youth and Sexualities 4