Zoek in de site...

Genderonderwijs volgen als bijvakstudent

Als je aan een andere hogeronderwijsinstelling in Nederland je hoofdopleiding volgt en je wilt een minor of losse keuzevakken volgen aan de Radboud Universiteit, dan moet je je eerst inschrijven als bijvakstudent. Als je dat geregeld hebt kun je je voor de gewenste vakken inschrijven via Osiris, mits je voldoet aan de toelatingseisen die per vak staan vermeld.

Om de inschrijving als bijvakstudent te regelen doe je het volgende doen:

  1. Print het formulier 'Verzoek tot inschrijving als Bachelor bijvak student' via www.ru.nl/formulieren. De velden 'de examencommissie van de opleiding' en 'osirisopleiding/specialisatie' hoef je niet in te vullen;
  2. Voeg een origineel Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC): aan te vragen bij de eigen instelling (een bewijs van inschrijving is niet voldoende!). Een BBC is alleen aan te vragen wanneer je wettelijk student bent.
  3. Lever een kopie van je paspoort of identiteitsbewijs in.
  4. Stuur het ingevulde formulier, voorzien van een originele handtekening, met de bijlagen per post naar de coördinator Gender & Diversity Studies (zie onder).


De formulieren stuur je op naar:
Gender & Diversity Studies
Wenneke Meerstadt
Postbus 9102
6500 HC Nijmegen


Let op: als je je in wilt schrijven voor vakken in de eerste periode, zorg dan dat je stukken uiterlijk op 10 juli bij de coördinator binnen zijn.