Zoek in de site...

Opleidingsaanbod en vervolgopleidingen

Het onderwijsinstituut PWO verzorgt in studiejaar 2017-2018 de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs, de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen en de masteropleiding Onderwijskunde. In studiejaar 2017-2018 valt de nieuwe bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs formeel nog onder de bachelor Pedagogische Wetenschappen. De verwachting is dat de bachelor Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019 een zelfstandige opleiding is. Naast het volledige eigen opleidingsaanbod biedt het onderwijsinstituut PWO ook de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs aan. Dit is een traject dat in samenwerking met de HAN Pabo wordt aangeboden. Deze studiegids bevat informatie over de bacheloropleiding Pedagogische wetenschappen (inclusief Pedagogische Wetenschappen Primair Onderwijs) en het ALPO traject.

De bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen en de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs omvatten drie jaar. Voor beide bacheloropleidingen geldt dat het eerste jaar bestaat uit de propedeuse (B1), gevolgd door een tweede en derde bachelorjaar (B2 en B3). Studenten van de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO traject) volgen de bachelor van Pedagogische Wetenschappen over 4 studiejaren en combineren dit met een Pabo opleiding.

Een afgeronde bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen verleent toegang tot twee zelfstandige éénjarige masteropleidingen: de masteropleiding Pedagogische Wetenschappen en de masteropleiding Onderwijskunde. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om na het volgen van een toelatingsprocedure door te stromen naar de tweejarige researchmaster Behavioural Science.