Zoek in de site...

Proefpersoonpunten

Als bachelor PW en PWPO student ben je verplicht om binnen de bachelor in totaal 24 praktijkuren als proefpersoon uit te voeren. Ben je ALPO studenten dan voer je in totaal 16 praktijkuren uit. De uren kunnen ingevuld worden door als proefpersoon aan experimenten mee te doen. Voor elk gevolgd uur wordt een punt toegekend.

Voor een goede gang van zaken is het proefpersonensysteem ontwikkeld (zie www.ru.nl/proefpersonen) op basis waarvan gecontroleerd kan worden of je an je verplichtingen hebt voldaan. Het heeft de voorkeur om de proefpersoonpunten in de eerste twee jaren van de opleiding af te ronden. Afronding van de proefpersoonpunten is noodzakelijk om in aanmerking te komen voor een bachelordiploma.

Voordat je kan deelnemen aan een activiteit, dien je eerst een aanmelding te hebben gedaan. Bij verhindering behoor je de inschrijving tijdig te annuleren. Dit kan meestal tot 24 uur voor aanvang van het onderzoek. Niet tijdige afmelding leidt ertoe dat er strafpunten in rekening worden gebracht. De strafpunten gelden als extra proefpersoonpunten die ingehaald moeten worden voordat er aan de proefpersoonverplichting is voldaan. Probeer dit dus te voorkomen!