Zoek in de site...

Studiebegeleiding en mentoraat

Studieadviseur
Het onderwijsinstituut Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde heeft twee studieadviseurs: Susanne van Helden en Matthijs Brussen.

Je kunt bij hen onder andere terecht voor:

 • advies over je studievoortgang en studieplanning;
 • informatie over regelingen en het bespreken van eventuele uitzonderingen;
 • twijfel over je studiekeuze;
 • het bespreken van persoonlijke problemen of problemen met je studie;
 • het registreren van studievertraging voor het afstudeerfonds;
 • een doorverwijzing naar andere deskundigen of naar trainingen voor studenten;
 • aanpassingen voor studeren met een handicap;
 • regelingen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden;
 • begeleiding bij keuzes in je studie: specialisatie, keuzevakken, studeren in het buitenland;
 • advies bij het kiezen van een vervolgopleiding of oriëntatie op de arbeidsmarkt;
 • het voorbereiden van een verzoek aan de examencommissie;
 • bemiddeling bij conflicten.

Volg je de bachelor Pedagogische Wetenschappen/Pedagogische Wetenschappen van primair Onderwijs of het ALPO traject, dan kun je met je vragen het beste terecht bij Matthijs.

Volg je een premaster, ben je masterstudent of heb je vragen over studeren in het buitenland, dan kun je het beste terecht bij Susanne.

Stuur een e-mail

Voor korte vragen of mededelingen. Vermeld altijd je studentnummer in je e-mail, en stuur je bericht altijd aan één studieadviseur (dus nooit cc of bcc aan allebei). Je krijgt zo snel mogelijk antwoord. Als het erg druk is kan het soms wat langer duren voordat je mail wordt beantwoord.Je kunt via e-mail geen afspraak maken voor een gesprek. Een afspraak maak je via de studentenportal. Externe studenten kunnen een afspraak via het OSP maken.

Kom naar het inloopspreekuur

Ideaal voor korte vragen of mededelingen, een handtekening of een toestemmingsformulier, maar ook handig als je met een groter probleem heel snel contact wilt. Meestal wordt er dan een vervolgafspraak gemaakt.

 • Het inloopspreekuur van Matthijs is iedere dinsdag en woensdag van 13.00 tot 14.00 uur (Spinozagebouw, kamer A.05.12)
 • Het inloopspreekuur van Susanne is iedere maandag en vrijdag van 13.00 tot 14.00 uur (Spinozagebouw, kamer A.05.09)

Maak een afspraak

Voor een gesprek van circa 15-25 minuten over studievoortgang, persoonlijke problemen, informatie over studie of regelingen, reflectie, etc.

Hou er in je eigen planning altijd rekening mee dat het kan gebeuren dat de afspraak van de studieadviseur met de student vóór jou iets uitloopt.

Heb je een zeer dringende en/of korte vraag en lukt het niet om tijdens het inloopspreekuur langs te komen? Dan kun je ook zonder afspraak langskomen. Stel een dringende vraag echter nooit via de mail.

 • Matthijs is aanwezig van dinsdag t/m vrijdag.
 • Susanne is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Mentoraat
In het eerste en tweede jaar heb je een mentor. Onder leiding van deze mentor kom je zesmaal per jaar bij elkaar voor het bespreken van studieplanning, tentamenvoorbereiding en je ervaringen met de studie.

Je mentor is een luisterend oor. Je kunt altijd een beroep doen op haar of hem voor individuele begeleiding of advies. Je mentor kent de weg op de universiteit en kan je als het nodig is bijvoorbeeld doorverwijzen naar de studieadviseur.

Het mentoraat is ook bedoeld om samen met jou de voortgang van je studie in de gaten te houden en is gekoppeld aan het voorlopig studieadvies in februari. Het voorlopig studieadvies is een tussentijdse evaluatie van je studieresultaten die wordt afgegeven in het kader van het bindend studieadvies.

Je mentor is meteen ook je docent voor het vak Kennis in Praktijk (KIP1 en KIP2 in B1 resp. B2) – of, als je PWPO doet, voor de stage PWPO. Een groot deel van de bijeenkomsten staat dan ook in het teken van KIP of die stage. Er zijn vier thematische intervisiebijeenkomsten, en in de eerste bijeenkomsten worden je plan en/of eerste ervaringen besproken.

KIP is al een eerste oriëntatie op je toekomstige werkveld. Maar de opleiding organiseert op dit vlak ook jaarlijks de Beroependag, een symposium waar master-studenten informatie geven over hun werkzaamheden als (ortho)pedagoog of onderwijskundige in opleiding.

Het mentoraat voor de ALPO studenten wordt in het eerste jaar vormgegeven binnen de cursus Academische vaardigheden 1 ALPO.  In het tweede studiejaar wordt dit opgevolgd door het mentoraat binnen de cursus Beroepsvaardigheden ALPO.