Zoek in de site...

Cursusoverzicht B1 PW/PWPO

Cursuscode

Cursustitel

EC

SOW-PWB1040 Wijsgerige en historische context 4
SOW-PWB1050 Inleiding onderwijswetenschappen 4
SOW-PWB1060 Inleiding pedagogiek 4
SOW-PWB1190 Inleiding wetenschappelijk onderzoek 4
SOW-PWB1200 Analyse 1 4
SOW-PWB1210 Academische vaardigheden 1 5
SOW-PWB1240 Analyse 2 4
SOW-PWB1250 Beroepsvaardigheden 1 5
SOW-PWB1260 Motorische en perceptuele ontwikkeling 4
SOW-PWB1270 Cognitieve en taalontwikkeling 4
SOW-PWB1280 Sociaal emotionele en morele ontwikkeling 4
SOW-PWB1290 Inleiding orthopedagogiek 4
SOW-PWB1300 Inleiding diagnostiek 4
Er dient een keuze gemaakt te worden tussen:*
SOW-PWB1230 Kennis in praktijk 1 6
SOW-PWPO010 PWPO bachelorstage 1 6

*Alleen studenten die het PWPO programma doen volgen de cursus PWPO bachelorstage 1. Alle overige studenten schrijven zich in voor Kennis in praktijk 1.